Breaking News
สรุปแนวข้อสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อสอบก.พ.ฉบับอ่านสอบ ข้อสอบก.พ.เตรียมตัวสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. ฉบับอ่านสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก.พ.นั้น เราได้สรุปมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับ เพียงแค่ท่านอ่านและจำให้ได้แค่นั้นเอง         13. ใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวง         ก. ปลัดกระทรวง         ข. อธิบดี         ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด         ง. รองนายกรัฐมนตรี         กฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็ต้องเป็นผู้ออกกฎกระทรวงครับ เฉลย ค.         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
สรุปแนวข้อสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ปีปัจจุบัน แบบทดสอบข้อสอบราชการ

การปฏิบัติงานราชการ เมื่อทุกท่านก้าวเข้าสู่แวดวงข้าราชการแล้วนั้น ทุกท่านต้องปรับตัวกับการทำงานตามสายบังคับบัญชาครับ จะว่าไปไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ต้องมีหัวหน้า และเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอาละครับ สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการ บังคับบัญชา ครับ         สรุปแนวข้อสอบก.พ. ในข้อ 6. นี้ ถามว่า ใครบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง เมื่อเห็นโจทย์เช่นนี้แล้ว อาจจะมีข้อลวงอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีในการวิเคราะห์ตัวเลือก เพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ข้อสอบดูเหมือนง่ายนั้น กลับหลอกตาเราไปได้ทุกครั้ง หากเรานั้นไม่วิเคราะห์โจทย์ให้ดีเสียแต่แรก สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสายบังคับบัญชา ที่สอบแล้วนำไปใช้งานได้จริง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.ของจริง

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง แนวข้อสอบจากสนามสอบก.พ. พิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

เจาะลึก แนวข้อสอบก.พ.ของจริง จากสนามจริงที่พึ่งสอบ ก.พ.พิเศษไปเมื่อเร็วๆ นี้ วันนี้ทางเราได้รวบรวมเอามาไว้ให้แล้วครับ ซึ่งวันนี้จะมาในส่วนของข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ใช้สอบก.พ. ตามที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้วนั้น 1. ข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิต          ก. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อ การบริหารจัดการ จัดทำ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆของส่วนราชการ ทำการเบียดเบียนทรัพย์สินของราชการนั้นเป็นของตน โดยทุจริต          ข. เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน          ค. เป็นเจ้าหน้าที่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,