Breaking News
สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ไหน

สอบก.พ.ให้ติด จริงๆ แล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นควรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าตลาดแรงงานราชการบ้างก็น่าจะเป็นการดีนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุดูนั้น บางหมาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญของการเตรียมตัวสอบราชการเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น จากการเฝ้าติดตามกลุ่มของผู้สอบราชการนั้น จะมีอาจารย์หรือติวเตอร์ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ ว่าการสอบราชการคืออะไร หนทางไปสู่อาชีพสายราชการนั้นต้องทำอย่างไร ก็มีอยู่ไม่มาก สอบก.พ.ให้ติด ปลูกฝังค่านิยมอาชีพราชการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพราชการสำหรับคนยุคใหม่ สอบก.พ.ให้ติด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่อาชีพหมอ ครู ตำรวจ ทหาร ที่เป็นข้าราชการได้เท่านั้น แต่ยังมีข้าราชการประเภทอื่น อีกมากที่รอผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาระบบราชการของไทยให้พัฒนาต่อไป เจริญยิ่งขึ้นไป งานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,