Breaking News
รักษาราชการแทน

การรักษาราชการแทน เพื่อให้ภารกิจของรัฐดำเนินต่อไปได้ ไม่ขาดตอนการบริหาร

การสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้ในวงราชการนั้น จะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อนๆ ต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีด้วยนะครับ และข้อสอบก.พ. และแม้แต่ข้อสอบภาคข. สนามอื่น ก็จะใช้เป็นข้อสอบเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การรักษาราชการแทน เราต้องทำความเข้าใจให้มากอีกเรื่องหนึ่ง         การรักษาราชการแทน ที่ผมจะหยิบยกมานำเสนอในวันนี้ก็มีอยู่หลายระดับชั้น เรามาเริ่มจากการรักษาราชการแทน กรณีไม่มีนายกรัฐมนตรี กรณีที่นายกไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ต้องขอบอกว่านายกรัฐมนตรีคือเบอร์หนึ่งการบริหาร ขับเคลื่อนประเทศของเรา ถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด การรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีนายกต้องทำยังไง มีขั้นตอนการคัดเลือกสรรหาผู้รักษาราชการแทนอย่างไรไปดูกัน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,