ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ

เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ เริ่มตอนไหนก็ได้ แต่ปลายทางอาจะไม่เหมือนกัน

ต้องบอกเลยนะครับว่า บทความนี้อาจจะเจ็บแสบพอสมควรสำหรับใครบางคน ซึ่งผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ คำนี้มันมีความหมายมากมายมหาศาลเลยหละครับ         จริงอยู่ที่งานราชการนั้นไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าคุณจะอายุ 23 ที่พึ่งจบใหม่ๆ หรือจะมีอายุ 30 อายุ 40 อายุ 50 หรือแม้แต่จะใกล้เกษียณอายุราชการถ้าเราสอบติด เขาก็รับเข้าทำงานราชการเช่นกัน แต่ทุกคนต้องยอมรับให้ได้อย่างหนึ่งนะครับว่า สิทธิสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการ ของเรานั้นจะไม่เท่ากับน้องๆ ที่ได้บรรจุตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ อย่างแน่นอน เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,
สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานราชการบางอย่างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นถึงดำเนินการได้

การปฏิบัติ งานราชการ นั้นบางภารกิจเราไม่สามารถปฏิบัติได้เลย อาจต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน ในที่นี้จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีกฎหมายรองรับให้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งเราได้สรุป ไว้ใน สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี         สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บางภารกิจต้องมีการกระทำเช่นนี้ เนื่องมาจากการกระทำเพื่อคานอำนาจกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระดับหน่วยงานเกิดขึ้นก่อน การจะกระทำอะไรจึงต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุญาตอีกหน่วยงานหนึ่งก่อน และเมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้ดำเนินการต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
อุปมา อุปไมย

อุปมา อุปไมย ทำยังไงให้ได้คะแนนเต็ม เทคนิคการทำข้อสอบก.พ.

อุปมา อุปไมย เป็นข้อสอบก.พ. อีกหนึ่งพาทที่เราต้อง พิชิตข้อสอบก.พ. ในส่วนนี้ไปให้จงได้ ต้องเก็บคะแนนให้ได้เต็มโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อสอบอุปมา อุปไมยเป็นการค้นหาความสัมพันธ์คล้ายข้อสอบเรื่องอนุกรม แต่อันนี้จะมาในรูปแบบของข้อความ ของคำสองคำที่โจทย์กำหนดให้มา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ หน้าไปหลัง หรือหลังมาหน้า หรือการหาความสัมพันธ์เชิงซับซ้อน เราก็ต้องพยายามคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้จงได้         ยกตัวอย่างโจทย์อุปมา อุปไมยตัวอย่างข้อสอบก.พ. แบบง่ายที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ ปลา : น้ำ →  ? ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
เทคนิคทำอนุกรม

เทคนิคทำอนุกรม ข้อสอบ ก.พ. ให้ได้คะแนนเต็มทุกข้อ

ข้อสอบอนุกรม คือหนึ่งในหัวข้อที่ใช้ออกข้อสอบ ก.พ. ทุกปี และเป็นหัวข้อที่ ท็อปฮิตสำหรับการติวที่ผู้สอบราชการ จำเป็นจะต้องรู้ และทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ อย่าพึ่งเครียดไปครับ วันนี้ เว็บเพื่อนคู่ใจสอบราชการ ของเรามีทริคและ เทคนิคทำอนุกรม มาให้เพื่อนๆ ได้เก็บคะแนนในหัวข้อนี้กันไปอย่างเต็มๆ ก่อนอื่นต้องขออนุญาติเกริ่นนำก่อนนะครับ ว่าอนุกรมคือการหาความสัมพันธ์ของตัวเลข แล้วทำไมจะต้องถูกมาบรรจุอยู่ในข้อสอบด้วย การทำงานจริงจะเจอโจทย์ปัญหาอะไรทำนองนี้ไหม ซึ่งคำตอบผมก็จะขอตอบว่า การทำงานจริงนั้น การมานั่งคิดคำนวณเลขอนุกรมนี้ ท่านจะไม่ได้เจอในชีวิตการทำงานจริงอย่างแน่นอน แต่เราต้องนำมาประยุกต์จากระบบการทำงานจริง ที่บางเรื่อง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,
แบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบราชการ

แบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบราชการ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ เพื่อสอบติดปีนี้

เมื่อเราจัดเวลาอ่านหนังสือได้สอบราชการได้แล้ว ก็ต้องลงลึกถึงรายละเอียดกันเลยหละครับ ไม่ใช่มีแต่ตัวเดโม่ หรือแพลนที่จะอ่านหนังสือ แต่เราต้อง แบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบราชการ กำหนดช่วงเวลาเอาไว้เลยว่าจะอ่านหนังสือในช่วงไหน         ประสบการณ์การจัดตารางอ่านหนังสือ ของผมนั้น ผมจะเลิกงานประมาณ 20.30 น. เพราะเนื่องจากต้องทำโอที แบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบราชการ และกิจวัตรประจำวันก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ดีที่สุด เมื่อเลิกงานกลับมา ผมจะใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที ในการอาบน้ำ ทานข้าวรวบรวมสติและความตั้งใจในการอ่านหนังสือ กำลังใจในการอ่านหนังสือตรงนี้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
เด็กเส้น

เด็กเส้น ไม่ว่าวงการไหนก็ต้องเจอ จะซีเล็ก ซีใหญ่ ก็มีอยู่ทุกชนชั้น

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินกันหนาหูตั้งแต่เล็กจนโต กับคำว่า เด็กเส้น กันมาตลอด ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเด็กเส้น ลูกท่าน หลานเธอ ญาติติโก โหติกา ของผู้ฝากฝังเหล่านี้ ยังไม่เคยจางหายไปจากสังคมมนุษย์         เด็กเส้น ใน วงข้าราชการไทย ก็จะมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่ดูจะไม่ค่อยสนใจใคร ถือทนงว่าตัวเองนี่เส้นใหญ่เส้นโต เดินลอยมากับตำแหน่งและหน้าที่ ปฏิบัติตัวกับผู้ร่วมงานแบบมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น หรือเรียกว่ามีแบ็คดี เขาเหล่านี้จะอยู่ในสังคมการทำงานที่อยู่ได้ในยุคใดยุคหนึ่งเท่านั้น ถ้าบารมีของผู้สนับสนุน เด็กเส้น ...
Posted in การสอบราชการ, งานราชการTagged ,,,,,,,,
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผน 4 ปี จำให้แม่น เปลี่ยนเป็นแผน 5 ปี

มาตรา ๑๔ ในการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓ ให้จัดทำเป็นแผน 4 ปี แต่ปัจจุบันเป็นแผน 5 ปี โดยให้นำนโยบายที่รัฐบาลมีการเสอนต่อรัฐสภาแล้วมาวิเคราะห์และดำเนินการให้มีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เราเคยได้ยินและคุ้นหูกัน และแผนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้องต้องมีการกำหนดเป้าหมายของงานและผลความสำเร็จที่คาดหวังของานที่ได้ทำลงไป ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจนั้น ต้องจัดทำการประมาณการรายได้และรายจ่ายรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และการกำกับติดตามและประเมินผล ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี2546 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ใน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เจาะลึกแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

66.  “หัวหน้าคณะผู้แทน” ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  กระทรวงการต่างประเทศ ค.  กระทรวงกลาโหม ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี จ.  กระทรวงพาณิชย์ 67.  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
(ชุดสีกากี)

ไขข้อของใจ ข้าราชการ ทำไมต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในวันจันทร์

(ชุดสีกากี) ชุดที่ข้าราชการทุกคนต้องใส่ เพื่อตระหนักว่าเราทำงานเพื่อแผ่นดิน สงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่า ทำไมข้าราชการต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในทุกวันจันทร์ ซึ่งเราจะเห็นได้ตามสถานที่ราชการต่างๆ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทราบคำตอบกันว่า ทำไม ข้าราชการต้องใส่ (ชุดสีกากี) ในทุกวันจันทร์ ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๔๐ กำหนดให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้แต่งตามหมายของสำนักพระราชวัง หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,