Breaking News
สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. พรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานที่สอดคล้องต้องลดรายจ่ายลง

ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีแผนงาน โครงการที่คล้ายคลึงกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น งานบริการสาธารณะที่จัดให้บริการแก่ประชาชนนั้น แต่ดันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่วยงานราชการ อื่นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ทำเรื่องทำแผนการลดรายจ่ายโดยมีเนื้อหารายละเอียดที่จะระบุถึงการลดรายจ่ายลง ในกิจการงานสาธารณะแก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ได้ทราบถึง นี่แหละครับ ทำไมเราถึงต้อง สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. มันจะมีข้อมูลซ้ำๆ ที่จะทำให้เราสับสนในการจำของเราได้ สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. อธิบายความหมายตามตัวบทกฎหมาย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า งานบริการสาธารณะบางอย่างของหน่วยงานๆ หลายๆ ที่ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,,