Breaking News
สิทธิข้าราชการ

สิทธิข้าราชการ บ้านพัก ที่รัฐได้จัดสรรให้สำหรับข้าราชการ

แน่นอนครับว่า สิทธิข้าราชการ ที่ท่านจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วนั้นไม่เพียงแต่สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีสวัสดิการข้าราชการ อีกที่เราต้องศึกษาไว้นะครับ เพราะเราจะได้รู้ถึงสิทธิของเราที่รัฐได้จัดหาไว้ให้         สิทธิข้าราชการ ในวันนี้ที่ผมอยากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบนั้นก็คือ สิทธิข้าราชการเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการครับ บ้านพักข้าราชการนั้นต้องขอบอกก่อนเลยว่า ถ้าโชคดีเราได้ก็ได้ไปนะครับ แต่ถ้าโชคไม่ดี บ้านไม่ว่าง หน่วยงานเราไม่ได้จัดหาไว้ให้นั้นก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวนะครับ สิทธิข้าราชการ มีมากมาย ทั้งบ้านพัก สิทธิรักษาพยายาบ ค่าการศึกษาบุตร ฯลฯ         เกณฑ์การรับ สิทธิข้าราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,