Breaking News
ส่งกบข.ราชการคืออะไร การออมเงินข้าราชการ

ส่งกบข.ราชการคืออะไร ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบราชการ

หลายคนสงสัยและสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเป็นข้าราชการทำไมต้องส่งกบข.ด้วย วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่า ส่งกบข.ราชการคืออะไร ทำไมเราต้องส่ง ข้าราชการที่บรรจุหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะถูกบังคับให้เป็นสมาชิกกบข.โดยอัตโนมัติ เป็นไงละครับ แค่เริ่มต้นก็รู้แล้วว่า เขาบังครับเรามาครับ ซึ่งจะมีเพียงแค่ 13 ประเภทนี้เท่านั้นครับ ได้แก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยครูและบุคลากรทางการศึกษา หางานราชการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตามรัฐธรรมนูญข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และข้าราชการในพระองค์ ส่งกบข.ราชการคืออะไร ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,