Breaking News
เก็งข้อสอบก.พ.

เก็งข้อสอบก.พ. ข้อสอบเสมือนจริง คัดเน้นๆ มาให้คุณได้ลองทำกัน

เก็งข้อสอบก.พ. เรียกได้ว่าทุกวันนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วหละครับ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ทุกวัน ทุกเวลามีความหมายเป็นอย่างมากอย่าให้ได้พลาดไปจากนี้เลยนะครับ ถ้าเหนื่อยก็นอนสักพักแล้วตื่นขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือกันต่อ เก็งข้อสอบก.พ. เราจะทำหน้าที่ของเราต่อไป นั่นคืออยู่เป็นเพื่อน เพื่อนๆ ที่อ่านหนังสือสอบก.พ. อยู่ในขณะนี้ครับ เก็งข้อสอบก.พ. เก็งข้อสอบราชการ เก็งข้อสอบก.พ.สำหรับสอบในปี2563         – การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในกำกับส่วนราชการ = คณะรัฐมนตรีต้องเห็นชอบก่อนแล้วถึงจัดทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี         – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บังคับใช้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

ข้อสอบเสมือนจริง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 8

เจาะลึกแนวข้อสอบที่เหมือนนั่งทำในห้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 61.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้ ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ท่องจำให้แม่น การรักษาราชการแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 62.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,