Breaking News
ตัวชี้วัด KPI งานราชการ

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ มาตรฐานวัดประสิทธิภาพการทำงานราชการไทย

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่ว่าจะงานราชการหรืองานเอกชน ก็คงหนีไม่พ้นตัวชี้วัดกันได้แน่นอน เพราะการที่จะวัดความสำเร็จของงานนั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการกำกับดูแล ผลงานให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่สำหรับบางงานของหน่วยงานราชการนั้น ด้วยภารกิจที่แตกต่างกันในแต่ละกรม บางกรมมีตัวชี้วัด แต่ถ้าทำตามหรือไม่สำเร็จก็ไม่เป็นอะไร แต่บางหน่วยงานนั้นตัวชี้วัด KPI งานราชกานั้นไม่ผ่านไม่ได้เลยเนื่องด้วยตัวเงินงบประมาณที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งสิ้น งานราชการประเภทนี้จึงทำให้เกิดภาวะเครียดกับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่พลาดทุกเรื่องเด่น ประเด็นดัง การสอบราชการ แวดวงราชการที่ให้คุณได้ติดตามก่อนใคร         ตัวชี้วัด KPI ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,