Breaking News
อุปมา อุปไมย

อุปมา อุปไมย ทำยังไงให้ได้คะแนนเต็ม เทคนิคการทำข้อสอบก.พ.

อุปมา อุปไมย เป็นข้อสอบก.พ. อีกหนึ่งพาทที่เราต้อง พิชิตข้อสอบก.พ. ในส่วนนี้ไปให้จงได้ ต้องเก็บคะแนนให้ได้เต็มโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อสอบอุปมา อุปไมยเป็นการค้นหาความสัมพันธ์คล้ายข้อสอบเรื่องอนุกรม แต่อันนี้จะมาในรูปแบบของข้อความ ของคำสองคำที่โจทย์กำหนดให้มา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ หน้าไปหลัง หรือหลังมาหน้า หรือการหาความสัมพันธ์เชิงซับซ้อน เราก็ต้องพยายามคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้จงได้         ยกตัวอย่างโจทย์อุปมา อุปไมยตัวอย่างข้อสอบก.พ. แบบง่ายที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ ปลา : น้ำ →  ? ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
อนุกรม ก.พ. 63

อนุกรม ก.พ.63 คืออะไร อ่านอย่างไรให้เข้าใจ

เทคนิคทำ อนุกรม ก.พ.63 โจทย์เลขคณิต คิดไม่ยาก เมื่อก้าวเข้าสู่วงการสอบราชการแล้ว คงหนีไม่พ้นเรื่องการสอบที่ต้องใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยม ทั้งคณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย นี่ถือว่าเป็นสาขาวิชายอดฮิตที่ใช้วัดความรู้ความสามารถในการสอบราชการได้เป็นอย่างดีทีเดียว      อนุกรม ก.พ.63 คืออะไร อนุกรม ก.พ.63 ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่ อนุกรม ก.พ.63 จะเพิ่มความยากเข้าไปในการสอบ แต่ละครั้ง เพราะในแต่ละปี จำนวนผู้สมัครที่มีจำนวนมหาศาลนั้น ถ้าโจทย์ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,