Breaking News
เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ

เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ เริ่มตอนไหนก็ได้ แต่ปลายทางอาจะไม่เหมือนกัน

ต้องบอกเลยนะครับว่า บทความนี้อาจจะเจ็บแสบพอสมควรสำหรับใครบางคน ซึ่งผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ คำนี้มันมีความหมายมากมายมหาศาลเลยหละครับ         จริงอยู่ที่งานราชการนั้นไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าคุณจะอายุ 23 ที่พึ่งจบใหม่ๆ หรือจะมีอายุ 30 อายุ 40 อายุ 50 หรือแม้แต่จะใกล้เกษียณอายุราชการถ้าเราสอบติด เขาก็รับเข้าทำงานราชการเช่นกัน แต่ทุกคนต้องยอมรับให้ได้อย่างหนึ่งนะครับว่า สิทธิสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการ ของเรานั้นจะไม่เท่ากับน้องๆ ที่ได้บรรจุตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ อย่างแน่นอน เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,