Breaking News
เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปีนี้

เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปี65 มีผลบังคับใช้แล้ว

จากบทความที่แล้วนะครับ ที่เราบอกว่ามีพนักงานราชการอยู่ที่ 5 กลุ่มนั้น เรายังเหลืออีก 3 กลุ่มที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง วันนี้เราจะมาตรวจสอบ เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด กันต่อครับว่า ถ้าเราเป็นพนักงานราชการแล้วจะมีเงินขั้นสูงสุดอยู่ที่เท่าไร กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปทำงานคล้ายๆ กับ งานราชการ ครับแต่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนและจำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าตอบแทนขั้นสูงสุดอยู่ที่ 34,700 บาทต่อเดือนครับ ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,