Breaking News
เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบก.พ.ที่เน้นจุดออกสอบ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบก.พ.

งานราชการ ด้วยการบริหารราชการนั้นหากมองในภาพกว้างๆ นั้น ก็เป็นองค์กรหลักสำคัญของประเทศ ที่ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเราต้องได้พบเจอกับหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานราชการให้ดำเนินต่อไปได้อยู่แล้วครับ เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกันครับ          ข้อ 8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็น………..และออกโดย………… ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย         คณะรัฐมนตรี ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ออกเป็น กฎกระทรวง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,