Breaking News
แนวข้อสอบก.พ.ของจริง

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง แนวข้อสอบจากสนามสอบก.พ. พิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

เจาะลึก แนวข้อสอบก.พ.ของจริง จากสนามจริงที่พึ่งสอบ ก.พ.พิเศษไปเมื่อเร็วๆ นี้ วันนี้ทางเราได้รวบรวมเอามาไว้ให้แล้วครับ ซึ่งวันนี้จะมาในส่วนของข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ใช้สอบก.พ. ตามที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้วนั้น 1. ข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิต          ก. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อ การบริหารจัดการ จัดทำ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆของส่วนราชการ ทำการเบียดเบียนทรัพย์สินของราชการนั้นเป็นของตน โดยทุจริต          ข. เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน          ค. เป็นเจ้าหน้าที่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,