Breaking News
ย่อเนื้อหาสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ สรุปโน้ตย่อตามความเข้าใจ สำหรับอ่านสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ การอ่านหนังสือในปริมาณที่มากๆ ในเวลาอันน้อยนิดนั้น ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ก็คงมีปัญหาด้านนี้อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะใครที่ไม่ใช่สายราชการด้วยแล้ว ต้องมานั่งอ่านภาษาของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาไป และเกิดความเข้าใจที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยหละ ย่อเนื้อหาสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ สรุปเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ที่เราสามารถทำเองได้ ย่อเนื้อหาสอบราชการ ในข้อนี้ผมต้องขอบอกว่าเพื่อนๆ ก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการย่อเนื้อหาสำหรับการสอบราชการนั้น หรือแม้กระทั่งการสรุปย่อเนื้อหาสำหรับการสอบที่เราเคยคุ้นเคยกันนั้น ก็นำหลักการนี้มาใช้ได้ครับ หลักการที่ว่านี้คือการสรุปโน๊ตย่อเป็นความเข้าใจของเราเองที่คุ้นเคยกันนั่นเอง ในช่วงแรกของการอ่านหนังสือรอบแรก ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองขีดเส้นหรือเน้นเนื้อหาที่สำคัญเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ การขีดนั้นอย่าสักแต่ว่าขีดนะครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 เตรียมตัวสอบก.พ.64 เตรียมตัวสอบก.พ.ปีหน้า

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 2. ขาดวินัยการวางแผนการสอบ เมื่อเราวางแผนไว้ดีแล้ว เช่นการจัดตารางการอ่านหนังสือไว้ซะดิบดี แต่ยังขาดความเอาใจใส่ในการสอบ ขาดความกระตือรือร้น และคิดแต่เพียงว่า เดี๋ยวเมื่อไรก็ได้ เดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้ ยังมีเวลาอีกเยอะที่จะเตรียมตัว ขาดวินัยในการหยิบหนังสือหรือเนื้อหาที่เราตั้งใจแล้วจะนำมาอ่าน ข้อนี้เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็นครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเรากำลังหลงหรือติดอยู่ในภาวะ การขาดวินัยแล้วก็ขอให้รีบคิด ปรับความคิดตัวเองให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่หลุดจากแผนที่เราวางไว้มากจนเกินไป หรือบางคนหนักเข้าประมาทในเวลาคิดแต่เพียงว่าตัวเองจะทำได้ ในเวลาอันรวดเร็ว จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ทำให้พลาดโอกาสในการค่อยๆ ทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วนไปเลยครับ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,