Breaking News
เตรียมตัวก่อนสอบก.พ.

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. ทำสมาธิ รักษาศีลบริสุทธิ์ เพื่อสมาธิที่ดี

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. ในเรื่องของการทำสมาธิก่อนสอบก.พ.นั้น ผมได้เคยแนะนำเพื่อนไปคราวที่แล้ว เพื่อเสริมสร้างสมาธิ สติการมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือสอบ ในส่วนของวันนี้ผมจะนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเกี่ยวกับการ เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. อีกข้อหนึ่งนั่นคือ การรักษาศีลบริสุทธิ์ ในที่นี่หมายถึง ศีลข้อ 3 นั่นเอง ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในเบญจศีล Ufa9999 ศีลข้อ 3 หมายถึง เราจักถือศีลโดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ ถามว่ามันจะเกี่ยวกันไหมครับ ผมว่าก็น่าจะมีอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่ เพราะก่อนสอบนั้นผมได้ไปตรวจสอบดวงชะตามา ซึ่งท่านก็แนะนำว่าระหว่างก่อนสอบนั้นให้รักษาศีล ข้อ 3 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,