Breaking News
นักจัดการงานทั่วไปDSI

นักจัดการงานทั่วไปDSI เปิดสอบงานราชการ DSI สอบอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

        เปิดสอบนักจัดการงานทั่วไป สอบอะไรบ้าง ทั้งนี้ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปDSI เป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยจะแบ่งในด้านความรู้ทางด้านกฎหมาย 60 คะแนน         สำหรับหัวข้อของการสอบในส่วนตรงนี้นั่นเราต้องทำให้ได้มากที่สุดครับ เพราะเป็นเรื่องที่เราได้เตรียมตัวกันมาบ้างอยู่แล้วในหลายๆ สนาม เรียกได้ว่าเอามาปัดฝุ่นก็ทำให้สามารถสอบได้แล้วครับ โดยจะมีระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ แต่เราก็สรุปไว้ให้แล้ว ระเบียบข้าราชการพลเรือน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดและละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าววสานทางราชการเนื้อหาในส่วนนี้จะไม่ยากมากครับ ซึ่งเราก็มีสรุปและแนวข้อสอบไว้ให้เพื่อนๆ แล้วอีกเช่นกัน การจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นหัวข้อที่ไม่ยากมาก 7 ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,