Breaking News
เป็นข้าราชการดีจริงไหม

เป็นข้าราชการดีจริงไหม สอบรับราชการ ไม่รวย สวัสดิการดีเพียบ

เป็นข้าราชการดีจริงไหม  วันนี้เราจะพูดในเรื่องของสวัสดิการ การลาของข้าราชการกันหน่อยครับ ซึ่งการลาของข้าราชการเนี่ยมี ทั้งหมด 11 ประเภทที่ 1. ลาป่วย 2. ลาคลอด 3. ลาไปช่วยภรรยาที่คลอดคือข้าราชการผู้ชายถ้าเกิดเมียของคุณคลอดคุณสามารถใช้สิทธิ์ลาได้ของจำนวนวันไม่ได้แต่ใช้สิทธิ์ได้เลย ซึ่งในส่วนนี้เอกชนไม่ให้ 4. ลากิจส่วนตัว 5.ลาพักผ่อน 6.ลาอุปสมบท 7.ลาไปประกอบพิธีฮัจย์สำหรับชาวมุสลิมทั้งหลาย 8. ลาเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร 9. ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานโดยได้ทุนจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยไม่ต้องออกเอง 10. ลาไปปฏิบัติ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,