Breaking News
ข้าราชการบรรจุใหม่

ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องทำ 3 สิ่งที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ที่กำลังอ่านหนังสือสอบราชการทุกท่าน วันนี้ผมมีประสบการณ์การของการเป็น ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันว่า งานราชการ ที่เราต้องเจอในวันข้างหน้า หรือกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เราจะต้องได้พบนั้นมีอะไรบ้าง         ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานก.พ. นั้น ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องทำ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องดำเนินการ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียน E-learning ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,,