Breaking News
เก็งข้อสอบก.พ.

เก็งข้อสอบก.พ. ข้อสอบเสมือนจริง คัดเน้นๆ มาให้คุณได้ลองทำกัน

เก็งข้อสอบก.พ. เรียกได้ว่าทุกวันนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วหละครับ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ทุกวัน ทุกเวลามีความหมายเป็นอย่างมากอย่าให้ได้พลาดไปจากนี้เลยนะครับ ถ้าเหนื่อยก็นอนสักพักแล้วตื่นขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือกันต่อ เก็งข้อสอบก.พ. เราจะทำหน้าที่ของเราต่อไป นั่นคืออยู่เป็นเพื่อน เพื่อนๆ ที่อ่านหนังสือสอบก.พ. อยู่ในขณะนี้ครับ เก็งข้อสอบก.พ. เก็งข้อสอบราชการ เก็งข้อสอบก.พ.สำหรับสอบในปี2563         – การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในกำกับส่วนราชการ = คณะรัฐมนตรีต้องเห็นชอบก่อนแล้วถึงจัดทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี         – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บังคับใช้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
สรุปแนวข้อสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ปีปัจจุบัน แบบทดสอบข้อสอบราชการ

การปฏิบัติงานราชการ เมื่อทุกท่านก้าวเข้าสู่แวดวงข้าราชการแล้วนั้น ทุกท่านต้องปรับตัวกับการทำงานตามสายบังคับบัญชาครับ จะว่าไปไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ต้องมีหัวหน้า และเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอาละครับ สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการ บังคับบัญชา ครับ         สรุปแนวข้อสอบก.พ. ในข้อ 6. นี้ ถามว่า ใครบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง เมื่อเห็นโจทย์เช่นนี้แล้ว อาจจะมีข้อลวงอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีในการวิเคราะห์ตัวเลือก เพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ข้อสอบดูเหมือนง่ายนั้น กลับหลอกตาเราไปได้ทุกครั้ง หากเรานั้นไม่วิเคราะห์โจทย์ให้ดีเสียแต่แรก สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสายบังคับบัญชา ที่สอบแล้วนำไปใช้งานได้จริง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด โหลดแนวข้อสอบไว้สอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

ในข้อนี้เป็นเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครับ ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม จนมาถึงภูมิภาคต่างก็ต้องทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ภารกิจและงานราชการที่มีอยู่ในมือของตนได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดสอดคล้องกับ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด ที่เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ         ข้อ 5. ถามว่า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับแผนอะไรบ้าง         เอาหละสิ ข้อนี้ผมว่าไม่ยากนะครับ หากเราลองพิจารณาดูแล้วข้อไหนที่ดูแล้วเข้าท่า ก็น่าจะกาข้อนั้นได้เลยครับ เพราะตามหลักแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ แต่ขอให้เราวิเคราะห์ว่า แผนอะไรที่ดูมาในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม นั่นแหละคือภาพใหญ่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,