Breaking News
แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด โหลดแนวข้อสอบไว้สอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

ในข้อนี้เป็นเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครับ ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม จนมาถึงภูมิภาคต่างก็ต้องทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ภารกิจและงานราชการที่มีอยู่ในมือของตนได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดสอดคล้องกับ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด ที่เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ         ข้อ 5. ถามว่า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับแผนอะไรบ้าง         เอาหละสิ ข้อนี้ผมว่าไม่ยากนะครับ หากเราลองพิจารณาดูแล้วข้อไหนที่ดูแล้วเข้าท่า ก็น่าจะกาข้อนั้นได้เลยครับ เพราะตามหลักแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ แต่ขอให้เราวิเคราะห์ว่า แผนอะไรที่ดูมาในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม นั่นแหละคือภาพใหญ่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.63

แนวข้อสอบก.พ.63 เจาะลึกแนวข้อสอบ จากสนามที่สอบจริง อ่านสอบรับราชการ

มาถึง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ต้องขอบอกว่าแนวข้อสอบมาเต็มๆ แบบไม่กั๊กกันเลยหละครับ สำหรับ แนวข้อสอบก.พ.63 ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณสำหรับการสอบราชการ งานราชการ ในวันนี้ที่เราเตรียมมาแล้ว         ข้อต่อไปเป็นเรื่องของการยุบ จัดตั้ง โอน ในข้อนี้เราต้องจำให้แม่นนะครับ เพราะว่าจะมีการจัดตั้ง ยุบ โอน หลายต่อหลายส่วนราชการที่จะต้องให้เราจำค่อนข้างมากเลยทีเดียว แนวข้อสอบก.พ.63 เรื่องในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534         แนวข้อสอบก.พ.63 ในข้อนี้มาจากสนามจริงครับ         4. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,,,