Breaking News
เตรียมตัวสอบท้องถิ่น

เตรียมตัวสอบท้องถิ่น ทำอย่างไรถึงจะไม่พลาด อะไรเอาเข้าบ้างไม่ได้บ้าง

สวัสดีค่ะ วันนี้ เรามาเน้นย้ำการ เตรียมตัวสอบท้องถิ่น กันก่อน เพื่อให้การสอบครั้งนี้จะได้ไม่ต้องพลาด เน้นย้ำกันเลยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้าง เน้นย้ำสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ใช้แสดงตน 3. ดินสอ 4. ยางลบ สอบท้องถิ่น 64 เตรียมตัวสอบท้องถิ่น ให้พร้อม เอกสาร บัตร ดินสอ เตรียมสอบราชการ ให้พร้อมที่สุด ...
Posted in สอบท้องถิ่นTagged ,,,,
แนวข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น ติวข้อสอบท้องถิ่น หาแนวข้อสอบท้องถิ่นที่ตรงที่สุด

แนวข้อสอบท้องถิ่น ที่เราหากันอยู่ทุกวันนนี้ ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสอบเป็นอย่างมากอยู่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมหากเราทราบว่ากฎหมายที่เราจะออกสอบนั้นมีอยู่กี่ฉบับ เราจะได้เตรียมตัวให้ถูกได้เลย ไม่ต้องมานั่งเกร็งกัน แนวข้อสอบท้องถิ่นในข้อนี้เราจะพาไปดูกันว่า กฎหมายที่จะออกสอบนั้นมีอะไรอีกบ้าง         11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งในส่วนนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่เราจะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เราก็ต้องทราบกฎ ระเบียบต่างๆ เอาไว้บ้าง เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น         หากใครที่เคยสอบข้าราชการพลเรือนมาแล้ว ก็อาจจะง่ายหน่อยครับในหัวข้อนี้เพราะว่าเนื้อหาก็จะคล้ายๆ กัน เราจะได้จับทางได้ถูกว่า ...
Posted in สอบท้องถิ่นTagged ,,,,