Breaking News
ระเบียบสารบรรณ64

ระเบียบสารบรรณ64 สรุปพร้อมอัพเดทแล้วมีอะไรบ้างไปดูกัน

ระเบียบสารบรรณ64 ออกมาใหม่แล้วซึ่งนับว่าเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคและสมัยได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งถ้าข้อสอบสนามไหนถาม ก็ยึดความจำไว้เลยครับว่า ฉบับที่ 4 ปี 2564 นั่นเอง เท่านี้คุณก็จะทำข้อสอบได้แล้ว ซึ่งเหตุผลก็มีไม่มากหรอกครับ แค่ต้องการปรับให้เข้ากับยุคและสมัยนั่นเอง ระเบียบสารบรรณ64ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการรับส่งและเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการขยายนิยาม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เราต้องท่องให้ได้ จำให้ได้ ไม่ควรพลาดอย่างแรง เพราะนิยามนี่แหละตัวดี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,