Breaking News
แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ

แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบก.พ. กัน

สำหรับโจทย์การทำอุปมา อุปมัยนั้น แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ หากเราทำเยอะ ก็จะมีโอกาสได้คะแนนเยอะ มาดูกันต่อไปกันดีกว่า ข้อนี้ พายุ : แปรปรวน เราเจอในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน สิ่งที่ต้องนึกถึงนั่นคือการเกิดการเกิดขึ้นของมันมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง เรามาดูโจทย์กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง ก. ยุง : แมลง ข. ทารก : แรกเกิด ค. เงา : สว่าง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,