Breaking News
แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง แนวข้อสอบราชการล่าสุด

ครั้งหนึ่งเคยติวหนังสือพิมพ์เราเจอในเรื่องนี้เคยมีออกครั้งหนึ่งเคยติวสดในรอบของปี 62 ก็จะเจอ แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง นี้แหละแต่ตอนนั้นมันเป็นโทรทัศน์กับโทรศัพท์อันนี้มาเป็น นิตยสาร : หนังสือพิมพ์ ก. ดาวเทียม : ดาวตก ข. ม่าน : ตาข่าย ค. สามล้อ : จักรยาน ง. กำไล : เครื่องประดับ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,