Breaking News
อุปมา อุปไมย

อุปมา อุปไมย ทำยังไงให้ได้คะแนนเต็ม เทคนิคการทำข้อสอบก.พ.

อุปมา อุปไมย เป็นข้อสอบก.พ. อีกหนึ่งพาทที่เราต้อง พิชิตข้อสอบก.พ. ในส่วนนี้ไปให้จงได้ ต้องเก็บคะแนนให้ได้เต็มโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อสอบอุปมา อุปไมยเป็นการค้นหาความสัมพันธ์คล้ายข้อสอบเรื่องอนุกรม แต่อันนี้จะมาในรูปแบบของข้อความ ของคำสองคำที่โจทย์กำหนดให้มา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ หน้าไปหลัง หรือหลังมาหน้า หรือการหาความสัมพันธ์เชิงซับซ้อน เราก็ต้องพยายามคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้จงได้         ยกตัวอย่างโจทย์อุปมา อุปไมยตัวอย่างข้อสอบก.พ. แบบง่ายที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ ปลา : น้ำ →  ? ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,