Breaking News
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แบบเจาะลึก เน้นทุกประเด็น ที่ออกสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรานั้นได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบเกือบทุกสนามเช่นกัน เพราะว่า นี่ถือเป็นกฎหมายในการทำงานเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วย 118)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยตําแหน่งรวมประธานมีทั้งสิ้นกี่คน ก. 13 ข. 14 ค. 15 ง. 17 119)ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยมีกี่ข้อ ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,