Breaking News
แนวข้อสอบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบงานสารบรรณ สรุปแนวข้อสอบงานสารบรรณที่ใช้สอบได้จริง

แนวข้อสอบงานสารบรรณ หนังสือสั่งการเนี่ยมันมีวิธีการทำคือ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ นะครับ จำให้ได้เพราะทั้ง 3 ชนิดนี้ ข้อสอบออกมาแบบไหนเนี่ยเราตอบได้หมดเลยครับ โน๊ตไว้อาจจะเจอในข้อสอบต่อมาครับที่มันจะถามอีกทีมันจะถามเป็นคำถามได้อีก ก็อย่างเช่นเรานี้ครับอาจจะให้ให้ให้ความหมายมาอย่างเช่น บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือว่าจะถามเกี่ยวกับว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยจะออกได้ กฎหมายในการให้อำนาจนั้นนั่นก็คือเราก็จะต้องรู้นะครับรู้ทั้ง เอา 3 อัน รู้ความหมายทั้ง 3 อันนะครับ ทั้งคำสั่ง ทั้งระเบียบและ งานราชการ ก็ข้อบังคับ มันสามารถเอาไปเป็นข้อสอบได้หลากหลายหลากหลาย ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,