Breaking News

ข้าราชการ “ทำงานรับใช้ประชาชน” ข้อคิดคนสอบราชการ

ข้าราชการ

หลายคนที่มุ่งแสวงหาสอบราชการนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อความมั่นคงทางด้านรายได้ และสวัสดิการต่างๆ ที่เราจะได้รับ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วนั้น  แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ไปในตัวก็คือการได้สร้างกุศล

        หลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรับราชการนั้น คืองานที่ต้องเข้ามารับใช้ประชาชน คำว่า “ราชการ” ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน หากจะแปลความหมายแยกออกไปเป็นคำ ก็คงจะสามารถแยกได้ว่า คำว่า “ราช” ราชนั้นคือย่อมาจากคำว่า ราษฎร “การ” การคือ การทำกิจการ การงาน เพราะฉะนั้นสองคำนี้ เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะมีความหมายว่า การทำงานของราษฎร

หน่วยงานราชการ ทำงานรับใช้ประชาชน

หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกสำนัก ทุกหน่วยงาน ต่างก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความความสะดวก และรับใช้ประชาชนในด้านต่าง ๆ ชีวิตคนนึงเกิดมาก็จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการตั้งแต่เกิดจนตาย ลองลำดับภาพดีๆ ครับ ไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไร ทุกอย่างที่เราทำ ต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

        เมื่อเป็นเช่นนั้น การได้ทำงานราชการก็เปรียบเสมือนเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินประเทศชาติที่เราได้อยู่ได้อาศัยเกิดมานั่นเอง มหากุศลที่เราได้สร้างจากการตั้งใจจริงปฏิบัติหน้าที่ จะส่งผลอำนวยอวยชัยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นปกติสุข ทำงานได้อย่างมีความสุข การทำงานราชการนั้นจะทำให้เราเกิดปกติสุขเปรี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจไปจนถึงวันเกษียณ

ข้าราชการที่ดี

ติดตามบทความน่าสนใจได้ที่นี่