Breaking News
ครุฑในงานราชการคืออะไร เว็บเปิดสอบราชการ

ครุฑในงานราชการคืออะไร มีไว้ทำไม มีที่มาอย่างไร มาดูกัน

ครุฑในงานราชการคืออะไร ครุฑหรือพญาครุฑเป็นสัตว์กรุงเทพฯตามเสด็จไทยโบราณนะครับเชื่อว่าครูนั้นเป็นพยานแห่งนกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีย์ที่ได้รับที่เป็นอมตะไม่มีอาวุธทำลายลง ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบรรณซึ่งหมายถึงคนวิเศษเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีอานุภาพแล้วก็มีพละกำลังมหาศาลแข็งแรงสามารถบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญ ฤทธานุภาพของพญาครุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหรือพระพุทธ ครุฑในงานราชการคืออะไรซึ่งหมายถึงครุฑที่เป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีและใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับลัทธิเทวราชของอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ ครุฑในงานราชการคืออะไร รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับการสอบราชการที่ควรรู้ เป็นราชการต้องรู้อะไรบ้าง เกร็ดสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับการสอบราชการ ดังนั้นครุฑ ซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากและเป็นพาหนะของพระนารายณ์จึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์จากการที่ใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกร สำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชโองการและใช้พระราชลัญจกรพระครุฑประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแต่โบราณนะครับ ต่อมาจึงได้มีการใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรมกองต่าง ๆ และใช้เป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการเพื่อให้ทราบว่างานนั้นเป็น งานราชการ ตราครุฑในหนังสือราชการไทยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันนะครับแบบที่ 1 คือ ครุฑเท้าตั้งหรือว่าครุฑดุน จะใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข้าราชการทำงานนอกที่ตั้งได้แล้ว

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการพ.ศ 2565 หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนะครับ คำว่าส่วน งานราชการ ตามระเบียบนี้ก็จะหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระเบียบใหม่ ข้าราชการไทยต้องรู้ อยู่บ้านก็ทำงานได้ ระเบียบข้าราชการยุคใหม่2022 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกปร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติราชบัณฑิตยสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปปง. สำนักงานปปท. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
จบโทก่อนบรรจุราชการ ปีนี้

จบโทก่อนบรรจุราชการ ครูผู้ช่วยเอามาใช้ลดระยะเวลาได้หรือไม่

จบโทก่อนบรรจุราชการ คุณครูที่บรรจุใหม่ จบป.โทก่อนบรรจุสามารถนำมายื่นเพื่อลดระยะเวลาการครองตำแหน่งได้หรือไม่ ถ้าก่อนบรรจุครูผู้ช่วย คุณครูได้เรียนโทรมาก่อนแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเราเรียนป.โทที่ตรงสายมา เราก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้ เพื่อลดระยะเวลาการครองตำแหน่งนั่นเอง จบโทก่อนบรรจุราชการ เทคนิคการเลื่อนขั้นราชการ สำหรับคนที่มีวุฒิป.โท ความก้าวหน้าทางงานราชการเช็คได้ที่นี่เลย เว็บข่าวเปิดสอบราชการอันดับ 1 สาขาที่จบมาแล้วเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมา จบโทก่อนบรรจุราชการที่ไม่ใช่การบริหารการศึกษา แล้วอยากใช้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดระยะเวลาในเรื่องของการครองตำแหน่ง งานราชการ จากเดิมที่ต้องครองวิทยฐานะ 4 ปี ก็จะเหลือ 3 ปีเท่านั้น ถามว่าระยะเวลา ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สอบภาคก. พิเศษ ปีล่าสุด

สอบภาคก. พิเศษ คืออะไร สอบยากไหม สอบเมื่อไรในปีนี้

จากข่าวการสอบราชการล่าสุดเป็นเรื่องของการสอบภาคกของสำนักงานก.พ. เป็นการ สอบภาคก. พิเศษ นะครับ พึ่งได้ออกข่าวมาว่าในปี 2566 หรือว่าปีงบประมาณ 66 ครับจะมีการจัดสอบภาคกพิเศษให้ถึง 3 รอบติดกัน 3 ครั้งด้วยกันเรามาไล่เรียงก่อนว่ารูปแบบของการสอบภาคกพิเศษนี้เป็นยังไง จากระบวนการสอบภาคก. พิเศษ จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 Step ด้วยกันก็คือส่วนราชการเนี่ยนะครับเปิดสอบก่อนเลย ส่วนราชการหมายถึงอะไรครับ ซึ่งก็หมายถึง งานราชการ กระทรวง กรม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปีนี้

เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปี65 มีผลบังคับใช้แล้ว

จากบทความที่แล้วนะครับ ที่เราบอกว่ามีพนักงานราชการอยู่ที่ 5 กลุ่มนั้น เรายังเหลืออีก 3 กลุ่มที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง วันนี้เราจะมาตรวจสอบ เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด กันต่อครับว่า ถ้าเราเป็นพนักงานราชการแล้วจะมีเงินขั้นสูงสุดอยู่ที่เท่าไร กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปทำงานคล้ายๆ กับ งานราชการ ครับแต่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนและจำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าตอบแทนขั้นสูงสุดอยู่ที่ 34,700 บาทต่อเดือนครับ ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ตรวจสอบเงินเดือนราชการได้ที่นี่เลย

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ค่าตอบแทนของพนักงานราชการฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้นก็เลยต้องขอที่อธิบายครับว่าพนักงานราชการนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1 พนักงานราชการทั่วไปซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มและ 2 พนักงานราชการพิเศษครับ ซึ่งแน่นนอนว่าเงินเดือนของพนักงานราชการนั้น ก็เหมือนเงินเดือนของข้าราชการที่จะขึ้นทุกปี แต่ก็จะมีเพดานของเงินเดือนเช่นกัน เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร เช็คเงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด พนักงานราชการคืออะไร ได้เงินเดือนเท่าไร ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,