Breaking News
สารบรรณ 64

สารบรรณ 64 ระเบียบใหม่ที่ต้องรู้ เตรียมตัวสอบราชการ หางานราชการวันนี้

สารบรรณ 64 ซึ่งนับว่ามีเรื่องอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานอยู่มาก ไม่เพียงแต่จะทำให้เราทำงานได้สะดวก สบายยิ่งขึ้นแล้ว แต่ยังทำให้เรามีเวลาเหลือนำไปทำอย่างอื่นได้อีก คล่องตัว บริหารจัดการได้สมกับเป็นหน่วยงานราชการยุคใหม่ การดำเนินการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้อมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในเรื่องของระบบการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าในกรณีที่หน่วยงานใด ตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้น และจำเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยกต่างหากจากส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ส่วนราชการนั้นจะขออนุญาตหรือจัดให้หน่วนงานของตัวเองมีสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้นก็ได้ สารบรรณ 64 สรุปกฎหมายสอบราชการ หางานราชการ งานราชการวันนี้ เตรียรมตัวสอบราชการ และตำแหน่งเปิดสอบราชการ สารบรรณ 64และถ้าหน่วยงานในภูมิภาคนั้นจัดให้มีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ระเบียบสารบรรณใหม่

ระเบียบสารบรรณใหม่ สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องนั่งสรุปเอง

ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ เราจะต้องเก็บไว้ 20 ปี เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ด้วยการบริการงานราชการยุคใหม่นั้น ทำให้เราทำงานได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ระเบียบสารบรรณใหม่ นี้จะทำให้เราทำงานได้ง่าย แต่สำคัญว่าไฟล์นั้นต้องไม่หายนะครับ         ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจะจัดทำไว้ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก้ได้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
งานสารบรรณ64

งานสารบรรณ64 ปรับปรุงให้ทันสมัย สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

งานสารบรรณ64 ในเรื่องต่อไปที่เป็นประเด็นน่าสนใจอีกประเด็นนึงคือ ด้วยระบบสมัยนี้การรับส่งหนังสือนั้น ถ้าเรามัวแต่จะรับส่งกันทางไปรษณีย์ก็เห็นได้ว่าจะล่าช้าไม่ทันการ จริงอยู่สมัยก่อนนั้นได้มีการรับส่งหนังสือกันทาง Fax ซึ่งนับว่ามีความรวดเร็วพอตัวอยู่เหมือนกัน แต่ในยุคนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีมากกว่าเดิมนั่นคืองานสารบรรณ64ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐเป็นดิจิทัลจึงได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา แต่ความเป็นจริงแล้ว ระบบนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างจริงจังมากนัก เพราะเนื่องด้วยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังนั่นเอง งานสารบรรณ64 ฉบับปรับปรุงใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย สมกับยุคของการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลยคุใหม่และเทคโนโลยีที่พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นั้นก็ได้ถูกกำหนดให้ใชในระเบียบงานสารบรรณปีนี้ด้วย แต่ถ้างานใดหรือข้อมูลใดที่เป็นความลับต่อระบบราชการแล้ว ก็สามารถใช้ระบบแบบเดิมได้ นั่นคือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่จะกำหนดชั้นความลับของหนังสือเอาไว้นั่นเอง งานสารบรรณ64ระบบงานสารบรรณหากผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว ให้แจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ระเบียบงานสารบรรณใหม่

ระเบียบงานสารบรรณใหม่ ฉบับอัพเดท เตรียมตัวสอบราชการต้องรู้

ระเบียบงานสารบรรณใหม่ เมื่อครั้งที่แล้ว เราได้นำเสนอข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่องานราชการยุคใหม่ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และในวันนี้ หัวข้อต่อไปที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือระเบียบงานสารบรรณใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสือกลางบันทึกข้อมูล เอาเป็นว่าเรามาอ่านนิยามกันก่อนดีกว่าครับ “สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนื่ง หมายความว่า สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วย อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น บริการคลาวด์ (Cloud computing) ระเบียบงานสารบรรณใหม่ ระเบียบงานราชการเพื่อให้เข้ากับยุค กฎหมายสอบราชการ เพื่องานราชการ สอบราชการ ระเบียบงานสารบรรณใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินกับการเก็บไว้ที่ ฮาร์ดดิสก์ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุประเบียบสารบรรณปี64

สรุประเบียบสารบรรณปี64 สรุปใจความสำคัญระเบียบงานสารบรรณล่าสุด ไว้ให้คุณแล้วที่นี่

หลังจากครั้งที่แล้ว เราได้พยายามเน้นย้ำกับเพื่อน ๆ ว่าให้จำนิยามศัพท์ไว้ให้ดี เรื่องงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้ดี ในเรื่องต่อไปเราก็ได้สรุปมาให้คุณแล้วที่นี่ จึงขอบอกว่าเพื่อนๆ ต้องตั้งใจอ่านให้ดี สรุประเบียบสารบรรณปี64 เรื่องต่อไปต้องพูดถึง การยืนยันตัวตน ซึ่งถ้าในรูปแบบของกระดาษนั้นเราต้องลงรายมือชื่อใช่ไหมครับ เราต้องเซ็นต์ เตรียมตัวสอบราชกา กฎหมายที่ใช้สอบราชการ สรุประเบียบสารบรรณปี64 ในรูปแบบอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ในตอนนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้ว ไม่ต้องปริ้นออกมาเซ็นต์แล้วก็ค่อยแสกนกลับไปใหม่ ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนอีกขั้นตอนทีเดียว ในส่วนนี้เราเพียง พิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทน การลงมือชื่อกได้สรุประเบียบสารบรรณปี64นับว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวก ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ระเบียบสารบรรณ64

ระเบียบสารบรรณ64 สรุปพร้อมอัพเดทแล้วมีอะไรบ้างไปดูกัน

ระเบียบสารบรรณ64 ออกมาใหม่แล้วซึ่งนับว่าเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคและสมัยได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งถ้าข้อสอบสนามไหนถาม ก็ยึดความจำไว้เลยครับว่า ฉบับที่ 4 ปี 2564 นั่นเอง เท่านี้คุณก็จะทำข้อสอบได้แล้ว ซึ่งเหตุผลก็มีไม่มากหรอกครับ แค่ต้องการปรับให้เข้ากับยุคและสมัยนั่นเอง ระเบียบสารบรรณ64ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการรับส่งและเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการขยายนิยาม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เราต้องท่องให้ได้ จำให้ได้ ไม่ควรพลาดอย่างแรง เพราะนิยามนี่แหละตัวดี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
การใช้ชีวิตราชการ

การใช้ชีวิตราชการ อย่ายึดติดกับใคร ยืนด้วยตัวเองให้ได้

การใช้ชีวิตราชการ นี่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆ การใช้ชีวิตราชการมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายให้เราต้องปรับตัว จากคนปกติธรรมดาแต่ตอนนี้มีตำแหน่ง มีหน้าที่ผูกพันความรับผิดชอบที่ต้องดูแล หากใครเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่ๆ แน่นอนว่าจะต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยสอนงานเรา ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรพี่สอนน้องก็ทำเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้ชีวิตราชการนั้นเราต้องยืนได้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตได้ในเร็ววัน ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การใช้ชีวิตราชการ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการ แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อความราบรื่นในชีวิตราชการ ที่ต้องสื่อสารออกมาเช่นนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆ ข้าราชการที่บรรจุใหม่นั้นยืนได้ด้วยตนเองถึงแม้วันนี้จะมีพี่เลี้ยง แต่ในวันข้างหน้านั้นเราจะต้องอยู่คนเดียว และต้องเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว เพราะต้องยอมรับอย่าหนึ่งว่าชีวิตข้าราชการนั้นถึงไม่ได้เขียนขอย้าย แต่โอกาสที่จะถูกโยกย้ายก็มีเช่นกัน การใช้ชีวิตราชการเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ตัวชี้วัด KPI งานราชการ

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ มาตรฐานวัดประสิทธิภาพการทำงานราชการไทย

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่ว่าจะงานราชการหรืองานเอกชน ก็คงหนีไม่พ้นตัวชี้วัดกันได้แน่นอน เพราะการที่จะวัดความสำเร็จของงานนั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการกำกับดูแล ผลงานให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่สำหรับบางงานของหน่วยงานราชการนั้น ด้วยภารกิจที่แตกต่างกันในแต่ละกรม บางกรมมีตัวชี้วัด แต่ถ้าทำตามหรือไม่สำเร็จก็ไม่เป็นอะไร แต่บางหน่วยงานนั้นตัวชี้วัด KPI งานราชกานั้นไม่ผ่านไม่ได้เลยเนื่องด้วยตัวเงินงบประมาณที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งสิ้น งานราชการประเภทนี้จึงทำให้เกิดภาวะเครียดกับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่พลาดทุกเรื่องเด่น ประเด็นดัง การสอบราชการ แวดวงราชการที่ให้คุณได้ติดตามก่อนใคร         ตัวชี้วัด KPI ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,