Breaking News

ใครใครก็เป็นข้าราชการได้

หลายคนสงสัยว่าถ้าไม่ได้เรียนจบ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล คุณครู วิศวะกร เภสัชกร และอีกหลายหลายอาชีพที่ไม่ได้กล่าวถึง จะเป็นข้าราชการได้หรือ อาชีพที่กล่าวมาข้างต้นนี่ถือว่าเป็นวิชาชีพยอดฮิตสำหรับผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยปลูกฝังลูกหลานให้ร่ำเรียนในสิ่งเหล่านี้ พ่อแม่หลายคนก็เคี่ยวเข็ญให้ลูกของตนต้องทำ ต้องเป็นในสิ่งนี้ กล่าวมาขนาดนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอาชีพเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ แต่กำลังจะพยายามอธิบายว่ากรอบแห่งความคิดการรับราชการนั้นหากเราจบมาไม่ตรงตามวิชาชีพนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรับราชการไม่ได้ คำถามเหล่านี้ผมก็สงสัยมาเป็นระยะเวลานานแล้วเช่นกันครับ แต่ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ครับ  คงเป็นเพราะสังคมในยุคนั้นที่เราก็เรียนโรงเรียนวัด ไม่ได้เปิดหูเปิดตาอะไรเลย อยู่อยู่ไปตามภาษาเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง มีหน้าที่เรียนก็เรียนไป ไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรทั้งสิ้น     ถือว่าเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่กักเราไว้ในโลกใบเดิม ไม่ได้เห็นโลกภายนอกเลยว่ายังมีอาชีพอีกหลากหลายที่เราเลือกจะเป็น เลือกจะเรียนรู้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,

ปฐมบทการสอบราชการ

กว่าจะเป็นข้าราชการไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ ขอจงเชื่อมั่น               ในพลังแห่งตัวคุณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ความฝันอันสูงสุดของคุณก็จะเป็นจริงได้ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตเพื่อไปให้ถึงสิ่งนั้นสำหรับผมแรงบันดาลใจในการสอบราชการนั้นคือ ในหลวงรัชกาลที่เก้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรม       และทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานัปการ นอกจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวไทยมาตลอด                อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านพระราชทานผ่านพระจริยวัตรที่เรียบง่าย คือ การเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงรวมไปถึงทรงเป็นต้นแบบในการทำงาน เมื่อเราบุคคลตัวอย่างที่ชัดเจนลำดับต่อไปผมจึงได้ลงมือทำทันทีไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ทำไปเรื่อยเรื่อย ทำไปแบบไม่มีวันหยุด ทำเพื่อให้โลกรู้ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้ และผมเชื่อว่าผมทำได้ทุกท่านก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังคติประจำใจของผมที่มีมาตลอดที่ว่า I can ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,