Breaking News

วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ

วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ อาชีพ “ราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ บังเกิดผล นำพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” คือ ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น ครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ หรือข้าราชการท้องถิ่น ...
Posted in การสอบราชการTagged

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ โดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนนอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้   การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว ในส่วนนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ ถ้าเราจะสอบเข้ารับราชการแน่นอนว่าเราต้องสอบผ่านกพ.มาก่อนนะครับ เมื่อผ่านแล้วในยุคนี้ก็สามารถพิมพ์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอหนังสือรับรองเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ ถือว่าเป็นยุคที่อำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างมากเลยครับ การคัดเลือก ดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก ...
Posted in การสอบราชการTagged

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบราชการ 4

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบราชการ สำหรับใครหลายคนที่มุ่งหมายเดินทางบนถนนเส้นข้าราชการแล้วนั้น ต้องเตรียมตัวหลายอย่างอยู่พอสมควรเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาในช่วงนั้นต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยดีเดียว สำหรับผมแล้วจะขอถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมพร้อมกันต่อไป ศึกษาการเดินทาง คงเป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับ เนื่องจากเราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ หรือปทุมธานี หรือศูนย์สอบต่างๆอยู่บ่อยๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางไปสอบ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้เส้นทาง ถ้าถามใครแล้วไม่เข้าใจให้เข้าค้นหาที่ Google ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น pantip ที่จะมีพี่ๆ ที่มีประสบการณ์การเดินทางจะเข้ามาตอบเม้นท์ไว้บ่อยๆ หรือไม่ก็ถามจากพี่ๆ ในกรุ๊บไลน์ของเราได้เลย การสอบแต่ละครั้งเมื่อได้เริ่มเข้ากรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งเราก็จะมีกลุ่มต่อไปอีกครับ พยายามให้เกาะกลุ่มไว้ครับเพื่อติดตามการเรียกบรรจุหรือแม้แต่การแบ่งปันเนื้อหาที่ใช้สอบกันครับ การเดินทางแต่ละครั้งของผมจะไปเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ทั้งสิ้น เนื่องด้วยเป็นจุดศูนย์รวมที่ค่อนข้างง่ายต่อการเดินทางค่อนข้างมากเลยทีเดียว หากศูนย์สอบธรรมศาสตร์ขอแนะนำให้นั่งรถ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบราชการ 3

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบราชการ สำหรับใครหลายคนที่มุ่งหมายเดินทางบนถนนเส้นข้าราชการแล้วนั้น ต้องเตรียมตัวหลายอย่างอยู่พอสมควรเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาในช่วงนั้นต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยดีเดียว สำหรับผมแล้วจะขอถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมพร้อมกันต่อไป เงิน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินซื้อ เป็นวลีที่เจ็บแสบอยู่ไม่น้อยเลยหละ แต่ก็เอาหละทุกอย่างต้องมีการลงทุนเสมอ การสอบราชการก็ใช่ว่าจะไม่ใช้เงิน ค่าใช้จ่ายที่ผมได้จัดทำไว้คร่าวๆ สมัยสอบนั้นก็คงมีอยู่หลายด้านเลยทีเดียว เริ่มต้นด้วย ค่าสมัครสอบ บางกรมสามร้อยบาท บางกรมสี่ร้อยบาท บวกค่าบริการอีกสามสิบบาทสำหรับคนที่เก่งมาก ก็คงจะสอบครั้งเดียวผ่านค่าใช้จ่ายก็จะน้อยหน่อยครับ ค่าเดินทางไปสอบ ค่าเดินทางก็ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ ไกลของแต่ละคน บางคนต้องนั่งเครื่องบินมา รถไฟ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 5

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ – ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า   5 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ...
Posted in งานราชการTagged ,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 4

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ –  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.   เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ...
Posted in งานราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 3

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 2

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 266 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 150 อัตรา -เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 2.นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 80 ...
Posted in งานราชการTagged ,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 1

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ...
Posted in งานราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 5

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 8 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เสมียน (ชกท.710) จำนวน 5 อัตรา – เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน ...
Posted in งานราชการTagged ,,