Breaking News
สอบถามหน่วยงานราชการ

สอบถามหน่วยงานราชการ ต้องตอบกลับภายใน 15 วัน เมื่อประชาชนหรือหน่วยงานรัฐสอบถาม

สอบถามหน่วยงานราชการ ส่วนราชการเมื่อได้รับการติดต่อสอบถามจากประชาชนหรือหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้องตอบหรือแจ้งให้ผู้ที่สอบถามนั้นทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลา สอบถามหน่วยงานราชการ สมัยนี้มีหลายช่องทางให้ตอบคำถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น         สอบถามหน่วยงานราชการ การดำเนินการบางอย่างบางเรื่องต้องมีส่วนที่คอยตอบคำถามประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของตน ถามว่าเราจะถามเรื่องอะไรได้บ้าง ก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับ เช่นการ สอบถามข้อมูลประวัติการรักษาของเราเอง ซึ่งเป็นประวัติของเรา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้ประวัติการรักษา เพื่อให้เรานำไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องกำหนดเช่นนี้เพราะว่า หากปล่อยปะละเลยไปก็จะทำให้หน่วยงานราชการเชื่องช้า ไม่ทำงานตามเวลากำหนด จึงต้องกำหนดไว้ว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
สอบราชการเปลี่ยนได้

สอบราชการเปลี่ยนได้ ถ้าใจคุณไม่อยู่ที่นั้นแล้ว ต้องทำอย่างไรในเมื่อใจไม่ได้ งานก็ไม่โดน

สอบราชการเปลี่ยนได้ คำถามที่ว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งวิเคราะห์ว่างานราชการ ที่เราทำอยู่นั้นมันใช่ มันโดนใจหรือไม่ก็ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ครับว่า เราเหมาะกับที่นี่จริงๆหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะแล้วต้องทำอย่างไรต่อ สอบราชการเปลี่ยนได้เราต้องตัดสินใจให้ได้ครับว่าจะไปต่อ หรือจะสอบราชการ เพื่อเปลี่ยนสายงาน ย้ายกระทรวงไปเลย แต่ถ้าเราจะโอนไปยังกระทรวงอื่นนั้นก็ต้องใช้พลังค่อนข้างมาก พลังในที่นี่ก็คือพลังเส้นสายนั่นเองครับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะมีเส้นใหญ่ขนาดนั้น เราจึงต้องตัดสินใจที่จะต้องลงมือ ลงแรงสอบกันใหม่ สอบราชการเปลี่ยนได้ แลกกับทุกสิ่ง เวลา เงิน อายุงานราชการ ตัดสินใจให้ดี เพื่อจะไม่ก้าวพลาดอีก สอบราชการเปลี่ยนได้เหตุผลของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บ้างว่าลักษณะงานที่ทำอยู่นั้นไม่ตอบโจทย์ชีวิต งานที่มีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่สำหรับเรา ...
Posted in งานราชการTagged ,,,
หัวข้อสอบ ป.ป.ช.

หัวข้อสอบ ป.ป.ช. เน้นหัวข้อสอบป.ป.ช. เนื้อหาออกสอบป.ป.ช. ทำได้อย่างมั่นใจ

หัวข้อสอบ ป.ป.ช. สำหรับหัวข้อที่จะออกสอบป.ป.ช. นั้นยังมีอีก 8 หัวข้อที่เราต้องทำความเข้าใจนั่นคือ 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในหัวข้อนี้จะไม่ยากมากนะครับ หลักการจำก็มีมากอยู่สำหรับผู้ที่สนใจ 7. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล 2561 หัวข้อนี้ก็ดูแล้วยากพอสมควร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้องาน ก็ต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับหัวข้อนี้ หัวข้อสอบ ป.ป.ช. วิเคราะห์ข้อสอบ ป.ป.ช. ตีแผ่ข้อสอบ ป.ป.ช. การเตรียมตัวสอบ ป.ป.ช. ...
Posted in งานราชการTagged ,,
ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง เจาะลึกแนวข้อสอบป.ป.ช. มีทั้งหมด 13 หัวข้อ

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง เราจะมาเจาะกันนะครับว่า ข้อสอบปปช.ที่จะใช้สอบพวกเรานั้นจะออกอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า การสอบป.ป.ช. ครั้งนี้เค้ารับทุกวุฒิการศึกษานะครับ โอกาสสำหรับทุกคนได้เข้ามาถึงอีกครั้งนึง เพราะไม่จำกัดวุฒิใดเพียงวุฒิหนึ่งเท่านั้น เปิดประตู่สู่อาชีพ งานราชการ ทุกคน ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง ออกข้อสอบ 13 หัวข้อ เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต และหัวข้ออื่นๆ         ข้อสอบ ป.ป.ช. ออกอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...
Posted in งานราชการTagged ,,,
ลักษณะงาน ป.ป.ช.

ลักษณะงาน ป.ป.ช. ภาระหน้าที่ งานเฉพาะที่ต้องทำ เนื้องาน ป.ป.ช.

ลักษณะงาน ป.ป.ช. ในเบื้องต้นนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตที่ไม่ยาก คำว่าที่ไม่ยากนั้น ก็คงเป็นงานที่มีการคิดค้นมาแล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เราก็เป็นเพียงผู้ปฏิบัติที่จะทำให้ได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ศึกษา ค้นคว้า สถิติ เพื่อประกอบการวางแผน แนวทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและค่านิยมกับความซื่อสัตย์สุจริตการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากมองในมุมนี้ลักษณะงานของเราก็คงจะทำงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เสียมากกว่านะครับ เพราะการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นภายในหน่วยงานราชการนั่นเอง ลักษณะงาน ป.ป.ช. ขจัดการทุจริตทุกรูปแบบทั้งในภาครัฐและเอกชน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลความไม่โปร่งใส         ลักษณะงาน ป.ป.ช. ...
Posted in งานราชการTagged ,,,
งาน ป.ป.ช.

งาน ป.ป.ช. เปิดสอบ ป.ป.ช. งานราชการล่าสุดวันนี้ เปิดสอป.ป.ช. 26 ตุลา นี้

งาน ป.ป.ช. มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันที่ 17 พ.ย. 63 ซึ่งเป็นวันเดียวกับให้เราเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตาม รับสมัครงาน ป.ป.ช. ในบทความก่อนหน้านี้ที่ผมได้บรรยายไปแล้วบางส่วน         งาน ป.ป.ช. จากการคาดคะเนวันที่ประกาศวันสอบนั้น หลังจากนั้นก็จะประมาณ 1-2 อาทิตย์เท่านั้น โดยวันที่ 17 พ.ย. ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ป.ป.ช.

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการ หางานราชการวันนี้

สำหรับใครที่สนใจและเฝ้ารอตำแหน่งนี้นั้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ป.ป.ช. วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของท่านแล้วครับ โดยการสมัครและจ่ายเงินจะเริ่มวันที่ 26 ต.ค. 63 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน แต่การเปิดสอบ ป.ป.ช. ครั้งนี้เขาก็อำนวยความสะดวกให้เราอยู่มากเลย เพราะสามารถชำระเงินได้ถึง 3 ช่องทางนั่นก็คือ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ป.ป.ช. เปิดช่องทางชำระเงินได้ 3 แบบ และต้องชำระเงินให้เสร็จก่อน สี่ทุ่ม         1. การชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ...
Posted in งานราชการTagged ,,
เปิดสอบ ป.ป.ช.

เปิดสอบ ป.ป.ช. งานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15000 และค่าตอบแทนพิเศษ

        เปิดสอบ ป.ป.ช. ต้องขอบอกก่อนว่า ป.ป.ช. คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คือหน่วยงานรัฐที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ แต่ก็มีข้าราชการพลเรือน ด้วยนะครับ ไม่ใช่สมัครแล้วเป็นพนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างแต่อย่างใด         เปิดสอบ ป.ป.ช.เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำหรับครั้งนี้เปิดสอบรับ 20 อัตรา ถือว่ามากพอสมควรนะครับ แต่ถ้าในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ อาจจะมีเรียกเพิ่มอีกแน่นอน จะทะลุร้อยนั้นอาจต้องดูสถิติกันอีกที เพราะตำแหน่งนี้ก็เป็นหนึ่งในตำแหน่งหลักของ ป.ป.ช. ...
Posted in งานราชการTagged ,,
ข่าวเปิดสอบราชการ

ข่าวเปิดสอบราชการ เปิดสอบราชการวันนี้ ข่าวสอบราชการล่าสุด

สำหรับใครที่อยากเข้าสอบราชการ หางานราชการ อยู่ในขณะนี้ ก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ เพราะตอนนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ทยอดเปิดสอบราชการกันบ้างแล้ว หลังจากพ้นช่วงโควิดมาได้ไม่นาน งานราชการนั้นในยุคปัจจุบันมีความมั่นคงค่อนข่างสูง และแน่นอนว่าจากวิกฤติที่ผ่านมา คงมีหลายคนมุ่งหน้าตั้งใจที่จะสอบราชการกันอยู่เป็นแน่แท้ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นสิงห์สนามสอบก็รีบครับ อย่าได้ช้า รีบทำ รีบอ่าน รีบที่จะศึกษาระเบียบ กฎหมายต่างๆ และติดตาม ข่าวเปิดสอบราชการ รวมถึงกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการสอบราชการมาให้คุณแล้วที่นี่ ข่าวเปิดสอบราชการ รวมข่าวเปิดสอบราชการ รวมข่าวงานรราชการ หางานราชการวันนี้         ข่าวเปิดสอบราชการที่เว็บของเรานั้น ...
Posted in งานราชการTagged ,,,
นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง         นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,