ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข้าราชการทำงานนอกที่ตั้งได้แล้ว

ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการพ.ศ 2565 หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนะครับ คำว่าส่วน งานราชการ ตามระเบียบนี้ก็จะหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง ระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระเบียบใหม่ ข้าราชการไทยต้องรู้ อยู่บ้านก็ทำงานได้ ระเบียบข้าราชการยุคใหม่2022 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกปร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติราชบัณฑิตยสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปปง. สำนักงานปปท. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
จบโทก่อนบรรจุราชการ ปีนี้

จบโทก่อนบรรจุราชการ ครูผู้ช่วยเอามาใช้ลดระยะเวลาได้หรือไม่

จบโทก่อนบรรจุราชการ คุณครูที่บรรจุใหม่ จบป.โทก่อนบรรจุสามารถนำมายื่นเพื่อลดระยะเวลาการครองตำแหน่งได้หรือไม่ ถ้าก่อนบรรจุครูผู้ช่วย คุณครูได้เรียนโทรมาก่อนแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเราเรียนป.โทที่ตรงสายมา เราก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้ เพื่อลดระยะเวลาการครองตำแหน่งนั่นเอง จบโทก่อนบรรจุราชการ เทคนิคการเลื่อนขั้นราชการ สำหรับคนที่มีวุฒิป.โท ความก้าวหน้าทางงานราชการเช็คได้ที่นี่เลย เว็บข่าวเปิดสอบราชการอันดับ 1 สาขาที่จบมาแล้วเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมา จบโทก่อนบรรจุราชการที่ไม่ใช่การบริหารการศึกษา แล้วอยากใช้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดระยะเวลาในเรื่องของการครองตำแหน่ง งานราชการ จากเดิมที่ต้องครองวิทยฐานะ 4 ปี ก็จะเหลือ 3 ปีเท่านั้น ถามว่าระยะเวลา ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สอบภาคก. พิเศษ ปีล่าสุด

สอบภาคก. พิเศษ คืออะไร สอบยากไหม สอบเมื่อไรในปีนี้

จากข่าวการสอบราชการล่าสุดเป็นเรื่องของการสอบภาคกของสำนักงานก.พ. เป็นการ สอบภาคก. พิเศษ นะครับ พึ่งได้ออกข่าวมาว่าในปี 2566 หรือว่าปีงบประมาณ 66 ครับจะมีการจัดสอบภาคกพิเศษให้ถึง 3 รอบติดกัน 3 ครั้งด้วยกันเรามาไล่เรียงก่อนว่ารูปแบบของการสอบภาคกพิเศษนี้เป็นยังไง จากระบวนการสอบภาคก. พิเศษ จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 Step ด้วยกันก็คือส่วนราชการเนี่ยนะครับเปิดสอบก่อนเลย ส่วนราชการหมายถึงอะไรครับ ซึ่งก็หมายถึง งานราชการ กระทรวง กรม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปีนี้

เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปี65 มีผลบังคับใช้แล้ว

จากบทความที่แล้วนะครับ ที่เราบอกว่ามีพนักงานราชการอยู่ที่ 5 กลุ่มนั้น เรายังเหลืออีก 3 กลุ่มที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง วันนี้เราจะมาตรวจสอบ เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด กันต่อครับว่า ถ้าเราเป็นพนักงานราชการแล้วจะมีเงินขั้นสูงสุดอยู่ที่เท่าไร กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปทำงานคล้ายๆ กับ งานราชการ ครับแต่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนและจำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าตอบแทนขั้นสูงสุดอยู่ที่ 34,700 บาทต่อเดือนครับ ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ตรวจสอบเงินเดือนราชการได้ที่นี่เลย

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ค่าตอบแทนของพนักงานราชการฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้นก็เลยต้องขอที่อธิบายครับว่าพนักงานราชการนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1 พนักงานราชการทั่วไปซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มและ 2 พนักงานราชการพิเศษครับ ซึ่งแน่นนอนว่าเงินเดือนของพนักงานราชการนั้น ก็เหมือนเงินเดือนของข้าราชการที่จะขึ้นทุกปี แต่ก็จะมีเพดานของเงินเดือนเช่นกัน เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร เช็คเงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด พนักงานราชการคืออะไร ได้เงินเดือนเท่าไร ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,
เป็นข้าราชการดีอย่างไร

เป็นข้าราชการดีอย่างไร มีสิทธิอะไรบ้าง ดีกว่าเอกชนอย่างไร

เป็นข้าราชการดีอย่างไร อย่างที่ 1 เลย อาชีพราชการเนี่ยมั่นคงแต่ไม่ร่ำรวย ด้วยมันถูกออกแบบมาให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีความพอเพียง ให้คนที่เป็นข้าราชการสามารถใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงตามอัตภาพ มันไม่ได้เป็นอาชีพที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้เรารับราชการแล้วจะต้องร่ำรวย เป็นข้าราชการดีอย่างไรด้วยโครงสร้างของเงินเดือนมันจะค่อยๆ ขึ้นตามแต่% หางานราชการ ที่คุณได้ในแต่ละปีนะครับ ขยับขึ้นเป็นทีละขั้นบันไดและขยับไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งกว่าที่จะมีเงินเดือนที่สูงก็ใช้เวลานานพอสมควร เป็นข้าราชการดีอย่างไร เงินเดือนราชการล่าสุด เปิดสอบราชการวันนี้ หางานราชการได้ง่ายๆ ที่นี่เลย เว็บข่าวเปิดสอบราชการ มันจะไม่เหมือนงานเอกชนที่หลายคนเคยทำเอกชนมา ถ้าได้เก็บประสบการณ์การทำงานมาสัก 3 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
สิทธิบำนาญได้อะไรบ้าง รักษาพยาบาล

สิทธิบำนาญได้อะไรบ้าง สวัสดิการข้าราชการบำนาญ ที่คนรับราชการต้องรู้

ราชการที่เลือกรับสิทธิบำนาญ นอกจากเราจะได้เป็นเงินรายเดือนแต่ละเดือนไปเรื่อยๆจนวันที่เราเสียชีวิตแล้ว สิทธิบำนาญได้อะไรบ้าง เรายังได้รับสิทธิอีก 5 สิทธิด้วยกัน ซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึง 5 สิทธิ ที่คนรับบำนาญจะได้อะไรบ้าง ต้องบอกคนที่เลือกรับบำเหน็จก่อนว่าถ้าเลือกรับบำเหน็จจะได้รับเป็นเงินก้อนหนึ่ง หลังจากนั้นก็หมดเลย แต่ยังคงเหลือไว้แค่นิดเดียวก็คือการขอพระราชทานเพลิงศพ ส่วนถ้าเลือกรับบำนาญก็จะได้รับสิทธิทั้ง 5 สิทธินี้เลยนี้เลย ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง สิทธิบำนาญได้อะไรบ้าง รู้ลึกทุกเรื่องจริงของการเป็นราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ งานราชการและการใช้ชีวิตในราชการ สิทธิบำนาญได้อะไรบ้างสำหรับคนที่เลือกรับบำนาญ งานราชการ ทั้งแบบที่เป็นสมาชิกกบข.กับไม่เป็นสมาชิกกบข.มีอยู่ด้วยกันด้วยกัน 5 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
งานราชการยังน่าสนใจไหม

งานราชการยังน่าสนใจไหม วิเคราะห์อนาคตกับการสอบราชการ รับราชการดีจริงหรือ

ต้องขอบอกก่อนเลยว่า สำหรับการสอบราชการในยุคนี้นั้น หลายคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพราะว่ามีจิตวิญญาณที่อยากจะรับใช้ประชาชนอะไรหรอก ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มองไปเรื่องที่เงินเดือนที่มั่นคง และสวัสดิการที่ดีก็เท่านั้นเอง แล้วในปี 65 งานราชการยังน่าสนใจไหม ก็มีคนตั้งคำถามกันอยู่พอสมควร ถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าการรับราชการนั้นมีหลากหลายหน่วยงานที่เราจะสังกัดแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน รูปแบบ ลักษณะงานก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าเราจะเจออะไรๆ ที่ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน งานราชการยังน่าสนใจไหม ตีแผ่ทุกเรื่องจริงการสอบราชการ งานราชการน่าทำไหม งานราชการยุคนี้เป็นอย่างไร ไปดูกัน งานราชการยังน่าสนใจไหมสำหรับในปีนี้และอนาคตนั้นถ้ามองว่าอาชีพราชการมีความมั่นคงอยู่ไหม ก็ขอตอบว่ามีความมั่นคงอยู่ มั่นคงแบบใด ก็มั่นคงแบบนั้น แต่หางานราชการ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
เงินบำนาญข้าราชการ 65

เงินบำนาญข้าราชการ เช็คเงินเดือน บำนาญข้าราชการ

เงินบำนาญข้าราชการ ในส่วนของบำนาญนะครับที่ออมไว้นะครับสำหรับใช้ยามที่เกษียณนั้นก็จะได้ทุกเดือนนะครับ เป็นเวลาไปเรื่อยๆ นะครับจนกว่าข้าราชการท่านั้นจะเสียชีวิตนะครับ แล้วก็จะมีพวกกบข.อีก ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการจะไม่ได้นะ แต่ว่าพนัก งานราชการ มีเงินที่ไปออมไว้หรือว่าเข้าโครงการต่างๆนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นรายกรณีต่อไป ส่วนต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ทั้งสองอย่าง สามารถขอเครื่องราชได้ แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ เงินบำนาญข้าราชการ มีขั้นเท่าไรกันบ้าง เจาะลึกวงการราชการ ติดตามไว้ไม่มีวันพลาดแน่นอน กับเว็บแนวข้อสอบราชการแบบจัดเต็ม ระดับเครื่องราชที่ขอนะถ้าเป็นข้าราชการก็จะขอได้เต็มรูปแบบเลย แต่ถ้าเกิดพนักงานราชการก็จะมีแยกออกไปอีกประเภทหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นอัตราจ้างเขาจะขอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินบำนาญข้าราชการสรุปไว้นะครับว่าพนักงานราชการกับข้าราชการกับต่างกันอย่างไรในแง่ของออกสถานภาพ สวัสดิการต่างๆ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาป่วย

สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาอะไรได้บ้าง มีสิทธิลาได้กี่วัน

สิทธิวันลาพนักงานราชการ เรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องการลานะครับ สำหรับการลาพนักงานราชการ ถ้าเป็นพนักงานราชการลาป่วยนะครับก็สามารถลาได้ครับเท่าที่ป่วยจริงนะครับ การลาคลอดบุตร 90 วันนะครับ ลากิจก็ 10 วัน ลาพักผ่อนพนักงานราชการมีก็จะให้ลาได้ 10 วันนะครับ การลาอุปสมบท ลาไปตรวจเลือกทหารนะครับก็ลาได้ ลาไปอบรมดูงานก็ลาได้เช่นกัน สิทธิวันลาพนักงานราชการ เช็ควันลา ตรวจสอบวันลาได้เลยที่นี่ เว็บเตรียมตัวสอบข้าราชการอันดับ 1 ข้อมูลกาลาไม่ผิดพลาดแน่นอน ส่วนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้ระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยการลาของข้าราชการ 11 ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,