Breaking News

การรักษาราชการแทน เพื่อให้ภารกิจของรัฐดำเนินต่อไปได้ ไม่ขาดตอนการบริหาร

รักษาราชการแทน

การสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้ในวงราชการนั้น จะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อนๆ ต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีด้วยนะครับ และข้อสอบก.พ. และแม้แต่ข้อสอบภาคข. สนามอื่น ก็จะใช้เป็นข้อสอบเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การรักษาราชการแทน เราต้องทำความเข้าใจให้มากอีกเรื่องหนึ่ง

        การรักษาราชการแทน ที่ผมจะหยิบยกมานำเสนอในวันนี้ก็มีอยู่หลายระดับชั้น เรามาเริ่มจากการรักษาราชการแทน กรณีไม่มีนายกรัฐมนตรี กรณีที่นายกไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ต้องขอบอกว่านายกรัฐมนตรีคือเบอร์หนึ่งการบริหาร ขับเคลื่อนประเทศของเรา ถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด

การรักษาราชการแทน

การรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีนายกต้องทำยังไง มีขั้นตอนการคัดเลือกสรรหาผู้รักษาราชการแทนอย่างไรไปดูกัน

        กรณีที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับการรักษาราชการแทน กรณีไม่มีนายกรัฐมนตรีนั้นได้แก่

        ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรี 1 คน ก็แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราจะต้องมีรองนายกรัฐมนตรีไว้หลายคน เพราะก็ไม่มีใครสามารถตอบได้

        แต่ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรี หลายคน ให้ คณะรัฐมนตรีเลือกรองนายกรัฐมนตรี 1 คนเป็นผู้รักษาราชการแทน จะเห็นได้ว่าเมื่อมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนแล้ว การที่ใครจะขึ้นเป็นผู้รักษาราชการแทนนั้นไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้เลย ต้องมีการเลือกกันอีกทีนึง ถึงจะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการแทนได้

การรักษาราชการแทน

        แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนั้นไม่มีรองนายกรัฐมนตรีเลยสักคน ทีนี่หละเราจะเอาใครขึ้นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ ซึ่งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก็ได้บอกไว้แล้วว่า ให้ คณะรัฐมนตรี เลือก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ นั้นที่พิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ แล้วน่าจะเหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น ขึ้นเป็นผู้รักษาราชการแทน แทนนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเอง

        เห็นไหมครับว่า งานราชการนั้นเขามีระเบียบ กลไกในการบริหารที่วางกรอบเอาไว้ชัดเจนแล้ว เราก็แค่อ่านให้มันเข้าใจแล้วนำไปสอบก็เท่านั้นครับ ขอบคุณข้อมูลจาก JokerGame มีเกมสนุกๆให้คุณได้เล่นกันทุกวัน