Breaking News
ทำไมถึงสอบก.พ.ไม่ติด

ทำไมถึงสอบก.พ.ไม่ติด วิเคราะห์ข้อสอบก.พ.63 เตรียมตัวสอบก.พ.ปีหน้า

ทำไมถึงสอบก.พ.ไม่ติด คงเป็นคำถามคาใจใครต่อใครหลายคนที่อุตส่าห์อดทนอ่านหนังสือมาแรมเดือน หรือบางคนก็อ่านหนังสือมานานมากเป็นแรมปีก็เป็นได้ครับ แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัจจัยที่ทำให้เราสอบก.พ.ไม่ติดนั้นก็มีอยู่หลายส่วนเช่นกัน จากกาวิเคราะห์ของผมเมื่อบทความก่อนๆ นั้นก็ทำให้เพื่อนๆ หลายคนคงฉุดคิดกันขึ้นมาบ้างว่าทำไมเราถึงสอบไม่ติด และวันนี้ผมก็ขอนำเสนอในส่วนที่วิเคราะห์อีกมุมหนึ่งครับ ทำไมถึงสอบก.พ.ไม่ติด เตรียมตัวสอบก.พ.ให้ได้ในปีหน้า สอบก.พ.ปีล่าสุดยังไงให้ติด ทำไมถึงสอบก.พ.ไม่ติด หลักสูตรการสอบที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย  เพราะผู้สอบแต่ละคนเรียนในเนื้อหาวิชา หลักสูตร โปรแกรมที่แตกต่างกัน บางคนจบสายที่ต้องใช้การวิเคราะห์คำนวณอยู่ตลอดเวลา บางคนก็เป็นสายเฉพาะทาง บางคนก็สายศิลป์ที่ไม่เน้นการคำนวณมากนัก ระยะเวลา 4-5 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย สมอง ความทรงจำ ความคิดจะมากไปด้วยเรื่องที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบสำหรับสอบก.พ. สอบก.พ.ให้ผ่าน

หาแนวข้อสอบราชการ เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราชการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ตัวอย่างข้อสอบราชการ การสอบภาค.ก. ภาคข.ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้คัดสรรและรวบรวมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เตรียมตัวสำหรับสอบราชการกัน 70) หาแนวข้อสอบราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล จะกระทําได้หรือไม่ ก. ไม่สามารถกระทําได้ในบางกรณี ข. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(7) ค. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(8) ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน

ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน วิธีแก้ไขสอบก.พ.ไม่ผ่าน วิธีทำข้อสอบก.พ.ให้ผ่าน

ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน ต้องขอบอกเลยว่าปีนี้ค่อนข้างหินจริงๆ ครับ สำหรับการสอบก.พ.ในปีนี้ เนื่องด้วยเนื้อหาที่มีค่อนข้างมาก และหลากหลายทำให้หลายๆ คนนั้นเตรียมตัวสอบสำหรับสนามสอบก.พ.ไม่ทันกันเลยทีเดียว เพราะแพลนเวลาชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน บางคนมีครอบครัว บางคนมีภาระ บางคนไม่มีภาระก็จะแบ่งเวลาการอ่านหนังสือได้ไม่เท่ากัน นี่คือความแตกต่างที่เราจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับ เพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกันจริงๆ ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน ปรับวิธีการอ่านหนังสือสอบ สอบงานราชการให้ผ่านเพียงครั้งเดียว สอบงานราชการ ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน เนื้อหาที่ใช้สอบมีมากครับ ทั้ง กฎหมายซึ่งวิชานี้ก็ปาไปแล้วตั้ง 6 ตัว แต่สำหรับกฎหมายนั้นก็นับว่าถ้าทำได้ก็ได้เปรียบเลยนะครับ เพราะว่าการสอบงานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ปัจจัยที่ทำให้สอบก.พ.ไม่ผ่าน

ปัจจัยที่ทำให้สอบก.พ.ไม่ผ่าน สอบก.พ.ไม่ผ่านทำอย่างไรดี

ปัจจัยที่ทำให้สอบก.พ.ไม่ผ่าน ในข้อต่อไปนั้น ถือว่าเป็นความจริงที่ทุกท่านและหลายๆ คนก็กำลังคิดอยู่ในตอนนี้ เชื่อว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ที่ผ่านมา หลายคนที่เคยทำงานเอกชน ก็เริ่มสนใจในอาชีพงานราชการมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังตกงาน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน แต่ข้าราชการก็ยังมีเงินเดือนประจำที่จะพอดำเนินชีวิตต่อไปได้ ปัจจัยที่ทำให้สอบก.พ.ไม่ผ่าน อ่านหนังสืออย่างไรให้สอบก.พ.ติด เตรียมตัวอย่างไรให้สอบก.พ.ได้ในปีนี้         ไม่เพียงแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นที่จะรู้สึกว่าอาชีพข้าราชการนั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงในเวลานี้ และเวลาต่อ ๆ ไป ญาติ ครอบครัว พ่อแม่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ปรับความคิด ปรับวิธีอ่านหนังสือสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ในบทความที่แล้วที่เราวิเคราะห์กันว่า การศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดการสอบไม่ครบถ้วน ไม่แน่นพอต่อการจะสอบให้ผ่าน 60% นั้น ยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณากันอีกมาเลยทีเดียว ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยหละครับ เนื่องด้วยในปีนี้ เนื้อหาสอบก.พ. มีกฎหมายมาปะปนด้วย เนื้อหาสอบราชการ วางแผนการอ่านหนังสือสอบราชการ วางแผนผ่านหนังสือสอบ เตรียมตัวสอบก.พ.64  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 เตรียมตัวสอบก.พ.64 เตรียมตัวสอบก.พ.ปีหน้า

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 2. ขาดวินัยการวางแผนการสอบ เมื่อเราวางแผนไว้ดีแล้ว เช่นการจัดตารางการอ่านหนังสือไว้ซะดิบดี แต่ยังขาดความเอาใจใส่ในการสอบ ขาดความกระตือรือร้น และคิดแต่เพียงว่า เดี๋ยวเมื่อไรก็ได้ เดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้ ยังมีเวลาอีกเยอะที่จะเตรียมตัว ขาดวินัยในการหยิบหนังสือหรือเนื้อหาที่เราตั้งใจแล้วจะนำมาอ่าน ข้อนี้เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็นครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเรากำลังหลงหรือติดอยู่ในภาวะ การขาดวินัยแล้วก็ขอให้รีบคิด ปรับความคิดตัวเองให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่หลุดจากแผนที่เราวางไว้มากจนเกินไป หรือบางคนหนักเข้าประมาทในเวลาคิดแต่เพียงว่าตัวเองจะทำได้ ในเวลาอันรวดเร็ว จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ทำให้พลาดโอกาสในการค่อยๆ ทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วนไปเลยครับ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ประกาศผลสอบก.พ.63

ประกาศผลสอบก.พ.63 ประกาศผสอบก.พ.ออกแล้ว ประกาศสอบก.พ.

ประกาศผลสอบก.พ.63 เรียกได้ว่าเป็นที่จับตาจับใจสำหรับผู้ที่ลงสมัครสอบราชการ สอบก.พ.63 ไว้นั้น ต้องนั่งลุ้นกันอย่างมากเลยทีเดียว และวันนี้ 30 พ.ย. 63 ก็ประกาศผลสอบก.พ.ออกมาแล้วครับ ก็เชื่อว่ามีหลายท่านที่สมหวัง และก็มีหลายท่านที่อาจจะต้องผิดหวัง ไปเช็คกันให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยครับ https://ocsc3.thaijobjob.com/news          สถิติในการสอบผ่านปีนี้ก็เป็นเช่นเคยครับ คือมีไม่มากมายนัก ยังมีผู้สอบไม่ผ่านอีกมากมายที่รอแก้มือใหม่ในปีหน้า และสำหรับคนที่สอบผ่านแล้วก็มุ่งหน้าหางานราชการกันได้เลยนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วจะสายเกินไป ประกาศผลสอบก.พ.63 วิเคราะห์สาเหตุของการสอบไม่ติดก.พ. เพื่อเป็นแนวทางปรับตัวในปีหน้า ประกาศผลสอบก.พ. 63 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

งานราชการ ในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ เช่นการขอข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เราต้องการ หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เว้นแต่ข้อมูลนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จะให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็นก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน         เปิดเผยข้อมูลงานราชการ ในบางเรื่องจะไม่สามารถขอแทนกันได้ หรือเราอยากจะไปรู้เรื่องของใครก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข้อมูลของเราก็ไม่สามารถขอได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วจะขอแบบมั่วซั่วก็ไม่ได้นะเช่นกัน         ข้อสอบ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย สมควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น หากเห็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นเกิดความล้าสมัย ไม่เข้ากับยุคสมัย หรือจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการปฏิบัติงานขึ้น ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อการ ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ให้มีความก้าวทันยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ตรวจสอบหน่วยงานราชการ จะเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อ ก.พ.ร. ก็ได้ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะให้ประชาชนติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานราชการ         เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐดิจิทัล ก็ด้วยว่าเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ รัฐพึงจัดให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่จะมีแพล็ตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีปล่อยออกมาค่อนข้างมาก ทั้งระบบการจองคิวของหน่วยงานต่าง ๆ ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ ระบบการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามาถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก รวมถึงกระจายการเข้าถึงบริการ และข้อมูลของภาครัฐอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรทำ และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,