ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
จำข้อสอบให้เป็นภาพ

จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมตัวสอบราชการ สำหรับวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตที่ดี

จำข้อสอบให้เป็นภาพ สำหรับการอ่านหนังสือสอบราชการ นั้นมีมากมายหลายวิธีที่เราจะศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีก็คือ การจำเป็นภาพ เพราะการจำเป็นภาพนั้น จะทำให้เราได้รู้และจดจำได้ง่าย ชนิดที่ว่า จำแล้วไม่มีวันลืมเลยทีเดียว จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมสอบราชการ เตรียมตัวสอบท้องถิ่น เตรียมตัวสอบงานราชการ หางานราชการ หางานวันนี้ จำข้อสอบเป็นภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้ ที่เป็นวิธีคลาสสิกอยู่แล้ว ที่หลายคนเคยปฏิบัติกันมา แต่จะว่าไปจะมีสักกี่คนที่นำมาใช้กับการเตรียรมตัวอ่านหนังสือสอบงานราชการ เพราะด้วยว่าเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่า และหลงลืมวิธีนี้ไป ทีนี้เราต้องมาจัดการกระบวนความคิดของเราครับ การจำเป็นภาพ เราอาจจะต้องมานั่งย่อยเนื้อหาของวิชาที่จะใช้สอบครับว่ามีเนื้อหาในส่วนใดบ้างที่พอจะทำให้มันเป็นภาพได้บ้าง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ไหน

สอบก.พ.ให้ติด จริงๆ แล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นควรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าตลาดแรงงานราชการบ้างก็น่าจะเป็นการดีนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุดูนั้น บางหมาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญของการเตรียมตัวสอบราชการเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น จากการเฝ้าติดตามกลุ่มของผู้สอบราชการนั้น จะมีอาจารย์หรือติวเตอร์ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ ว่าการสอบราชการคืออะไร หนทางไปสู่อาชีพสายราชการนั้นต้องทำอย่างไร ก็มีอยู่ไม่มาก สอบก.พ.ให้ติด ปลูกฝังค่านิยมอาชีพราชการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพราชการสำหรับคนยุคใหม่ สอบก.พ.ให้ติด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่อาชีพหมอ ครู ตำรวจ ทหาร ที่เป็นข้าราชการได้เท่านั้น แต่ยังมีข้าราชการประเภทอื่น อีกมากที่รอผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาระบบราชการของไทยให้พัฒนาต่อไป เจริญยิ่งขึ้นไป งานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน

ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน วิธีแก้ไขสอบก.พ.ไม่ผ่าน วิธีทำข้อสอบก.พ.ให้ผ่าน

ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน ต้องขอบอกเลยว่าปีนี้ค่อนข้างหินจริงๆ ครับ สำหรับการสอบก.พ.ในปีนี้ เนื่องด้วยเนื้อหาที่มีค่อนข้างมาก และหลากหลายทำให้หลายๆ คนนั้นเตรียมตัวสอบสำหรับสนามสอบก.พ.ไม่ทันกันเลยทีเดียว เพราะแพลนเวลาชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน บางคนมีครอบครัว บางคนมีภาระ บางคนไม่มีภาระก็จะแบ่งเวลาการอ่านหนังสือได้ไม่เท่ากัน นี่คือความแตกต่างที่เราจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับ เพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกันจริงๆ ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน ปรับวิธีการอ่านหนังสือสอบ สอบงานราชการให้ผ่านเพียงครั้งเดียว สอบงานราชการ ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ผ่าน เนื้อหาที่ใช้สอบมีมากครับ ทั้ง กฎหมายซึ่งวิชานี้ก็ปาไปแล้วตั้ง 6 ตัว แต่สำหรับกฎหมายนั้นก็นับว่าถ้าทำได้ก็ได้เปรียบเลยนะครับ เพราะว่าการสอบงานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ทบทวนแนวข้อสอบราชการ

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

65) ทบทวนแนวข้อสอบราชการ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นในการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคล ก. ประเภทบุคคล และประเภทระบบ ข. ลักษณะการใช้ตามปกติ วิธีการขอตรวจดู และวิธีการขอให้แก้ไข ค. ข้อมูลผู้จัดเก็บ และสถานที่เก็บ ง. แหล่งที่มาของข้อมูล 66) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ข. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ ที่จะนําข้อมูลมาใช้และลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หางานราชการ งานราชการวันนี้

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ นับว่ามีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะเป็นพรบ.ที่จะเกี่ยวข้องกับทุกๆ พรบ. 3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ จำคีย์เวิดร์ดการอ่านหนังสือสอบ เคล็ดลับการสอบราชการให้ติด พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ สำหรับวันนี้เรามีคีย์เวิร์ดสำหรับการอ่านสอบเพื่อให้ได้งานราชการ มาฝากกันครับ เพื่อให้จำง่ายๆ ให้จำไว้ว่า หากข้อมูลใดจะกระทบต่อผู้ใดผู้หนึ่งให้แจ้งผู้นั้นภายใน 15 วัน ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

(2) สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา ภายในดังกล่าว สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการวันนี้ สรุปความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่ง สรุปแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้นั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร 39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ เป็นแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมาให้คุณได้ลองทำแบบฝึกหัด เสมือนว่าทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพราะทุกข้อที่ตั้งโจทย์มานั้น ก็ตั้งมาจากตัวบทกฎหมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกัน ซึ่งยังมีเนื้อหาอีกมากที่สามารถทำตามได้ 36) ในกรณีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของงานราชการตามมาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ให้หน่วยงาน ของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ก. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง ข. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนสาขา ค. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ง. ถูกทุกข้อ ว่าง่ายๆ สำหรับข้อนี้ก็คือ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ส่วนในความครอบครองดูแลของใคร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,