Breaking News
สอบภาคก. พิเศษ ปีล่าสุด

สอบภาคก. พิเศษ คืออะไร สอบยากไหม สอบเมื่อไรในปีนี้

จากข่าวการสอบราชการล่าสุดเป็นเรื่องของการสอบภาคกของสำนักงานก.พ. เป็นการ สอบภาคก. พิเศษ นะครับ พึ่งได้ออกข่าวมาว่าในปี 2566 หรือว่าปีงบประมาณ 66 ครับจะมีการจัดสอบภาคกพิเศษให้ถึง 3 รอบติดกัน 3 ครั้งด้วยกันเรามาไล่เรียงก่อนว่ารูปแบบของการสอบภาคกพิเศษนี้เป็นยังไง จากระบวนการสอบภาคก. พิเศษ จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 Step ด้วยกันก็คือส่วนราชการเนี่ยนะครับเปิดสอบก่อนเลย ส่วนราชการหมายถึงอะไรครับ ซึ่งก็หมายถึง งานราชการ กระทรวง กรม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด65

ข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด65 เว็บข่าวสอบราชการล่าสุด ข้อสอบใหม่ๆ

ข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด65 ต้องบอกก่อนว่าแต่ละปีนั้นข้อสอบจะมีวิวัฒนาการของข้อสอบที่อาจจะยากขึ้น หรือไม่ก็ซับซ้อนขึ้นให้ผู้สอบนั้นได้ใช้ความคิดที่เยอะขึ้น แต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีๆ หรือหลายคนที่เคยสอบมาหลายครั้งแล้วนั้น ก็พอจะเดาทางออกได้ว่า ข้อสอบจะออกประมาณไหน มีสัดส่วนกี่ข้อ ต้องบริหารเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบกี่นาที กี่วิต่อข้อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะว่าการที่เราเตรียมตัวมาดี ฝึกทำข้อสอบโดยให้รู้ไปเลยว่า ข้อสอบ งานราชการ ข้อนี้เราคิดหาคำตอบได้ใช้เวลาประมาณกี่นาที หรือใช้เป็นค่าเฉลี่ยว่าทำเพียง 40 วินาทีต่อข้อ เพราะเราจะได้หาค่าเฉลี่ยได้ และบริหารจัดการเวลาทำข้อสอบได้ดีข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด65 ข้อสอบก.พ.ปีล่าสุด65 เตรียมตัวสอบราชการ หางานราชการวันนี้ พร้อมข้อมูลการสอบราชการอัพเดททั้งปี ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
โหลดข้อสอบปีล่าสุด

โหลดข้อสอบปีล่าสุด  แนวข้อสอบของจริง สนามสอบก.พ.ปีนี้

โหลดข้อสอบปีล่าสุด ต่อไปคือคือการวิเคราะห์ว่า เป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดจากเหตุการณ์ที่เขากำหนดมาพร้อมบอกเหตุผลปีโทษสูงสุดคือความผิดในมาตราอะไรอันนี้คือออกข้อสอบมาแล้วในปี 63 พระราชบัญญัติความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความหมายของเจ้าหน้าที่การพิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐความหมายของหน่วยงานของรัฐ โหลดข้อสอบปีล่าสุดลักษณะของการฟ้องร้องการเรียกค่าเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนคำถามมันจะเกี่ยวกับตัวอย่างที่เขายกมาให้ให้เราวิเคราะห์ความผิดเหมือนกันคือให้เราวิเคราะห์การฟ้องร้องที่สามารถกระทำได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ไหม 2 หน่วยงานได้ไหมหรือต้องทั้งสองหรือไม่สามารถฟ้องใครได้เลยเรียกค่าเสียหายได้ไหม โหลดข้อสอบปีล่าสุด ข้อสอบราชการปีนี้ ติดตามแนวข้อสอบใหม่ๆ ได้ฟรีที่นี่ เว็บสอบก.พ.อันดับ 1 ของไทย ใครจะรับผิดชอบอันนี้จะอยู่ในเรื่องนี้ต้องพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมจะพูด ความหมายของมาตรฐานทางจริยธรรมคณะกรรมการมาตรฐานอำนาจของกรมนักเรียนในการประพฤติตนที่ดีของ งานราชการ รวมถึงการรักษาจริยธรรมของข้าราชการของเขาที่เขาให้มาเขาจะยกตัวอย่างสถานการณ์เหมือนกัน แล้วให้เราเนี่ยประเมินว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในข้อใดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมได้ถูกต้องเหมาะสมขึ้นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติที่เขาจะต้องมี 3 คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบที่มีสถานการณ์ทั้งส่วนใหญ่ โหลดข้อสอบปีล่าสุดสรุปจำนวนข้อทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งมีจำนวนข้อที่ออกสอบทั้งหมดที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของตามเรื่องนี้พี่ต้องอ่านเยอะหน่อย เรื่องข้างหลังตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันคือในเรื่องของการยกตัวอย่าง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ข้อสอบกพปีนี้

ข้อสอบกพปีนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด สอบก.พ.ปีนี้ให้ได้ ผ่านได้ง่ายๆ

ข้อสอบกพปีนี้ พระราชกฤษฎีกาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องนี้จะพูดถึงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมถึงการบริหารแบบบูรณาการการจัดทำแผนนิติบัญญัติ การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการโดยมีประชาชน เป็นศูนย์กลาง มันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างหมายคืออะไร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานแนวคำถามที่เราจะเจอในพระราชกฤษฎีกาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานราชการ นั้นเลย คือเป้าหมายเป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันจะมีลักษณะยังไงมันเป็นยังไงบ้าง ข้อสอบกพปีนี้ เตรียมตัวสอบก.พ. เทคนิคการอ่านหนังสือสอบก.พ.ให้สอบติดเพียงครั้งเดียว ถ้ามีประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วและการดำเนินการจัดทำในรูปแบบไหนแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินคือวิธีหรือข้อสอบกพปีนี้ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน จำนวนปีในการจัดทำแผนจะถามว่ากี่ปีหรือไม่ก็จะให้เป็นปีพ.ศ.มาจากที่นี่ถึงนี้ถูกไหมเลขนี้คือวิธีหรือช่องทางที่หน่วยงานราชการใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอันนี้ออกข้อสอบมาแล้วนี่คือข้อสอบจริงเลยที่เราใช้กันที่หน่วยงานราชการใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกันตอบๆมาดูในเรื่องของ ข้อสอบกพปีนี้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในเรื่องนี้ได้กล่าวถึงการพิจารณาทางปกครองการบังคับคำสั่งหรือคำสั่งทางปกครองรวมถึงการอุทธรณ์คำสั่งการเพิกถอนคำสั่งและที่สำคัญเลยคือในเรื่องของคู่กรณีกรณีของคู่กรณีเราเป็นคู่กรณีตัวอย่างมาให้แล้วคู่กรณีนี้มีสิทธิ์ในการทำอะไรยังไงบ้างที่ของประชาชนในการเข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการและขั้นตอนในการติดต่องานราชการอันนี้คือขอบเขตของสิ่งที่อยู่ในพรบนี้นะคะมาดูแนวคำถามคำถาม 1 คือ ข้อยกเว้นหรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในการพิจารณาบังคับทางปกครองที่เคยออกข้อสอบมาแล้วน้องคือสิทธิ์ของผู้ปราณี เขาจะมีการมาให้สถานการณ์มาให้จำลองเกี่ยวกับคู่กรณีและจะถามว่าสิ่งที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยมันสามารถกระทำได้หรือกระทำให้ได้เพราะเหตุผลใดเรื่องนี้ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความหมายและลักษณะความผิดในแต่ละมาตรา ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่มีส่วนในการทำความผิดบทลงโทษในแต่ละความผิดความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำผิดอันนี้คือขอบเขตของมันข้อสอบกพปีนี้แนวคำถามของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดนั้นคือเขามีตัวอย่างความผิดมาให้ความผิดแล้วถามมาตราที่เกี่ยวข้องยกสถานการณ์ของผู้กระทำความผิดมาและถามบทลงโทษที่เคยออกสอบ
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ก.พ.ออกอะไรบ้าง

ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมตัวสอบราชการ สอบก.พ.ยังไงให้ได้คะแนนเยอะ

ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมความพร้อมก่อนสอบกพ. กัน ในวันนี้จะพูดถึงในวิชากฎหมายออกอะไรบ้าง สำหรับในวิชากฎหมายถึงลักษณะความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นจำนวนข้อที่ออกทุกอย่างเนี่ยมันจะออกประมาณ 6 ข้อซะส่วนใหญ่ในทุกเรื่อง มันจะมีนะเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานี่แหละที่มันจะได้มา 1-2 ข้อและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มันก็จะมี 2-3 ข้อ หรือมันก็จะเป็น 6 ข้อ ก.พ.ออกอะไรบ้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกิจการบ้านเมืองแล้วก็ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและก็ตาม มาตรฐานนทางจริยธรรม ก.พ.ออกอะไรบ้าง เตรียมตัวสอบก.พ. สอบกฎหมายก.พ. เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้แม่นยำ 100% ซึ่งที่นี้เรามาดูกันว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยในแต่ละพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันทิศทางของข้อสอบและขอบเขตของเนื้อหามันจะมีอะไรบ้าง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เช็คผลสอบกพ.64

เช็คผลสอบกพ.64 รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี64

เช็คผลสอบกพ.64 เอาหละครับเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้ว ประกาศผลสอบก.พ. 64 ที่เรารอกันมานานแสนนาน ก็ได้ฤกษ์ประกาศออกมาแล้ว ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ เรื่อง การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น ล่าสุด วันนี้ ( 3 ส.ค.65) สำนักงานก.พ. ได้ประกาศผ่าน Facebook  ของสำนักงาน ก.พ. โดยระบุว่า ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง เตรียมตัวสอบก.พ. สอบก.พ.

แนวข้อสอบต่อไปเป็นอีกข้อที่น่าติดตามมากๆ เลยครับ และเป็นข้อที่เราอาจจะได้คะแนนไปฟรีๆ จากข้อนี้กันเลย โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง นก : หนอน ก. ไหม : ใบหม่อน ข. กล้วย : ลิง ค. อ้อย : ช้าง ง. ข้าวเปลือก : หมู ...
Posted in สอบ ก.พ.
เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย จับมือทำข้อสอบก.พ. ฉบับทำจริง

หลังจากที่เพื่อนได้อ่านบทความการทำข้อสอบอุปมา อุปมัยมาเยอะแล้ว เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงจับจุด จับทางพอทำได้กันบ้างแล้วหละครับ แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหนยังคิดว่าอยากจะต่อยอดอีกนิด เราก็จะยังคง เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย กันอยู่ ทหาร : เข้มแข็ง ก. ผ้าห่ม : อบอุ่น ข. ขนม : น้ำตาล ค. ปืน : กระสุน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ

แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบก.พ. กัน

สำหรับโจทย์การทำอุปมา อุปมัยนั้น แนวข้อสอบอุปมาอุปมัยตรงๆ หากเราทำเยอะ ก็จะมีโอกาสได้คะแนนเยอะ มาดูกันต่อไปกันดีกว่า ข้อนี้ พายุ : แปรปรวน เราเจอในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน สิ่งที่ต้องนึกถึงนั่นคือการเกิดการเกิดขึ้นของมันมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง เรามาดูโจทย์กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง ก. ยุง : แมลง ข. ทารก : แรกเกิด ค. เงา : สว่าง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
เทคนิคการทำอุปมา อุปมัย

เทคนิคการทำอุปมา อุปมัย พิชิตข้อสอบก.พ.ได้ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

ข้อสอบก.พ. นับวันยิ่งยาก นับวันยิ่งซับซ้อน แต่ถ้าเพื่อนๆ มีเทคนิคการทำข้อสอบดีๆ ที่ไม่มีปิดบังก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียว วันนี้เรามาเรียนรู้ เทคนิคการทำอุปมา อุปมัย กันครับ ข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ยากครับ ลองมาดูกัน ถุงน้ำคร่ำ : รก ข้อนี้เราเจอกันแบบนี้เรานึกถึงเหมือนเดิม นึกถึงลักษณะของมันก่อนลักษณะรูปร่างเป็นยังไงนะแล้วก็มันใช่ส่วนประกอบของกันและกันไหม และ ถุงน้ำคร่ำ : รก เนี่ยมันคือใกล้เคียงกันไหมอยู่ในที่เดียวกันไหมพึ่งพาอาศัยกันไหมแบบนี้ เทคนิคการทำอุปมา อุปมัย เราอาจจะต้องดูตัวเลือกประกอบไปด้วย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,